26.03.2019, 00:00

Firmy sa učia správať ekologicky

Recyklovať dnes nestačí, aj samotný proces totiž prináša záťaž do prostredia. Najlepšie preto je, ak žiaden odpad nevzniká. O tom, aké povinnosti pri odpadoch majú podnikatelia, i o tom, k čomu ich v tejto oblasti motivujú zákony, hovorí Roman Malček zo spoločnosti Redox.

Firmy sa učia správať ekologicky
Zdroj: Dreamstime

Odpad je potrebné dostať od podnikateľov na skládku. Akým spôsobom sa zabezpečuje tento presun?
Závisí to od druhu prevážaného odpadu. Vo väčšine prípadov si podnikatelia objednajú dopravu ako službu od spoločnosti, ktorá sa zaoberá prepravou, zhodnotením alebo zneškodnením odpadov.

S akými poplatkami pri uložení komunálneho odpadu na skládku majú rátať pri svojom podnikaní živnostníci a menší podnikatelia?
Výšku poplatkov za uloženie odpadu na skládku určuje zákon o odpadoch – v roku 2019 je to 17 eur za tonu odpadu.

Ktoré materiály nie je možné ponechať na klasických skládkach? Aké špecifiká majú povedzme špeciálne skládky?
Zneškodňovať skládkovaním sa podľa zákona nesmú kvapalné, výbušné, korozívne, okysličujúce, horľavé a vysoko horľavé odpady. Zároveň sa takto nesmie likvidovať odpad zo zdravotnej a z veterinárnej starostlivosti, odpadové pneumatiky, odpady, v ktorých obsah škodlivých látok presahuje zákonom stanovené hodnoty, vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov. Na skládkach sa však môžu nachádzať pneumatiky, ktoré sa použijú ako konštrukčný materiál pri budovaní samotnej skládky.


Prečo je nutné s týmto nebezpečným odpadom naložiť inak?
Pre zaujímavosť uvediem príklad nebezpečného odpadu, ktorý sa ukladá nelegálne spolu so zmiešaným komunálnym odpadom. Ide o lítiové batérie, napríklad z hodiniek. Ak sa poškodí obal batérie a nastane kontakt obsahu s vlhkosťou, nastáva búrlivá chemická reakcia, ktorá je schopná zapáliť okolitý odpad.

Čo sa ďalej deje so surovinou, ktorú nie je možné ponechať na štandardných skládkach?
Legislatíva rozoznáva tri triedy skládok odpadov. Prvou je skládka na inertný odpad, skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný, a skládka na nebezpečný odpad. Najbežnejším typom sú skládky, ktoré nie sú nebezpečným odpadom, kam sa ukladajú aj komunálne a bežné priemyselné odpady. Nemajú totiž nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látok v nich nepresahuje legislatívou stanovené hodnoty pre tento typ skládky.

Od spotrebiteľov sa tak odpad dostane na skládku, no tu sa jeho cesta nekončí. Kam putuje ďalej?
Odpad, ktorý je určený na recykláciu a prichádza z triedeného zberu, odchádza do spracovateľských recyklačných závodov. Sem patria rôzne plasty, sklo, kovy alebo papier. Komunálny odpad sa prevažne netriedi a je uložený do zabezpečenej riadenej skládky.

Majú z uskladnenia odpadov nejaký profit aj obce? Napríklad finančný?
Áno, zostáva im časť zákonného poplatku za uloženie odpadov. Ďalšia časť je príjmom environmentálneho fondu.

Je možné odpratať na skládku komunálneho odpadu napríklad staré či pokazené elektrospotrebiče?
Nie. Skládkovanie tohto druhu je zakázané a takýto odpad smeruje vždy na recykláciu.

Aktuálne sa veľa hovorí o neobalových výrobkoch. Čo presne znamená tento pojem v praxi?
Neobalové výrobky tvoria skupinu, na ktorú sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Neobalový výrobok je taký, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej skupiny výrobkov vymenovaných

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.