15.04.2019, 00:00

O penziu sa zaujímajte rok vopred

Každý rok pribúdajú noví dôchodcovia, ktorí si musia požiadať o penziu. Kto sa však začne obzerať po svojich dokladoch v poslednej chvíli, riskuje predĺženie jej vybavovania.

O penziu sa zaujímajte rok vopred
Zdroj: Reuters

Nová právna úprava určujúca dôchodkový vek sa vzťahuje na ľudí narodených po 31. decembri 1956. Dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1957 bude teda 62 rokov a šesť mesiacov. Predĺženie veku sa naďalej nevzťahuje na tých, ktorým súčasný zákon umožnil zachovať znížený dôchodkový vek: ľudia, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, do I. a/alebo II. kategórie funkcií a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí.

Skoré vybavenie
Ak v tomto roku dosiahnete dôchodkový vek a o to, ako si vybaviť penziu, sa začnete zaujímať až teraz, je už pomaly neskoro. Ako zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne, zaujímať sa o dôchodok treba zhruba rok pred dovŕšením penzijného veku. „Až od tohto dátumu môže byť v pobočke spísaná žiadosť o starobný dôchodok.“

Ešte predtým je potrebné skontrolovať si prostredníctvom Informácie o stave a o zmenách individuálneho účtu poistenca, či má poisťovňa o vás evidované všetky obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých ste odvádzali poistné. Údaje sú totiž potrebné na správne určenie nároku na samotný dôchodok a na výpočet jeho výšky. Ak sa oň začnete zaujímať včas, môžete si prípadné chýbajúce doklady doplniť ešte pred spísaním žiadosti a skrátiť tak čas vybavovania. Je to len vo váš prospech.


Ďalšie možnosti
Ak žiadate priznať starobný dôchodok od spätného dátumu, na jeho nárok sa môže vzťahovať premlčacia lehota tri roky odo dňa, za ktorý by vám dôchodok alebo jeho časť patrili. Táto lehota neplynie počas konania o starobnom dôchodku a v období, v ktorom by účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol tento opatrovník určený.


Ak vám poisťovňa dôchodok prizná a vy ešte pracujete, máte ďalšiu povinnosť. Odo dňa priznania dôchodku nemusíte platiť invalidné poistné a poistenie v nezamestnanosti. Zmenu v platení poistného, ak ďalej pracujete, ste povinní oznámiť zamestnávateľovi a doniesť mu aj kópiu rozhodnutia poisťovne. Nie je potrebné, aby všetky údaje, napríklad výška dôchodku, boli v rozhodnutí čitateľné. Výšku penzie oznamovať nemusíte. Stačí, aby z predloženého dokladu bolo zrejmé, komu a odkedy bola priznaná.

„Ak zamestnanec zamestnávateľovi nepreukáže priznaný starobný dôchodok, poistné na sociálne poistenie odvádza zamestnávateľ v plnej výške aj naďalej. Taktiež v plnej výške zráža poistné zo mzdy zamestnanca. Ak zamestnanec spätne preukáže priznanie starobného dôchodku, zamestnávateľ je povinný opraviť aj spätne mesačné výkazy poistného a príspevkov a môže požiadať o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu,“ uvádza Peter Višváder.

Výhľad na dôchodok vo veku 55 a 60 rokov
Kto tento rok dovŕši 60 rokov, pôjde do dôchodku vo veku 62 rokov a desať mesiacov. Ak sa však o svoj dôchodkový vek za

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.