17.04.2019, 10:43

Vlastníte pôdu s inou osobou? Takto môžete spoluvlastníctvo skončiť a vzájomne sa vysporiadať

Čo by ste mali vedieť o podielovom spoluvlastníctve a ako sa dá aj zrušiť, vysvetľuje advokát Martin Bajužík. Na konci nájdete aj vzor dohody, ktorým sa môžete riadiť pri zostavení svojej. Nezabudnite ju doručiť do katastra.

Vlastníte pôdu s inou osobou? Takto môžete spoluvlastníctvo skončiť a vzájomne sa vysporiadať

Čo by ste mali vedieť o podielovom spoluvlastníctve

1. Ide o vlastníctvo viacerých osôb k tej istej spoločnej veci, ktorá nie je reálne rozdelená.

2. Každý spoluvlastník disponuje svojím spoluvlastníckym podielom, ktorý vyjadreniu mieru, ako sa spoluvlastníci vzájomne podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

3. Spoluvlastnícky podiel môže byť vyjadrený zlomkom – napríklad 1/2 alebo percentom – napríklad 50 percent, kedy sa o nehnuteľnosť delia dve osoby.

4. Občiansky zákonník rozlišuje dva spôsoby zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k spoločnej veci, a to:
• dohodou a
• rozhodnutím súdu.
---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Prvý, nesporový spôsob: Uzavretie dohody

Uzatvára sa dohoda spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Predstavuje najideálnejší, najrýchlejší a najekonomickejší spôsob zániku podielového spoluvlastníctva.

V prípade nehnuteľností zákon vyžaduje, aby dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva bola v písomnej forme a je potrebné ju dať zavkladovať do príslušného katastra nehnuteľností - buď elektronicky alebo osobne.

Účastníkmi dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musia byť všetci spoluvlastníci, nestačí, ak by túto dohodu uzavreli len niektorí spoluvlastníci, keďže dochádza k zániku spoluvlastníckeho vzťahu všetkých spoluvlastníkov.

2. Sporový spôsob: Vysporiadanie súdom

Spoluvlastníci sa nedohodnú na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, vtedy je možné domáhať sa toho súdnou cestou.

Súd zruší spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého z nich. Prihliadne pritom na veľkosť  jednotlivých spoluvlastníckych podielov a zároveň na účelné využitie nehnuteľnosti.

Súdne konanie je možné začať len na základe podaného návrhu – žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorú môže podať ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov bez ohľadu na veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu.

V rámci súdneho konania súd vyporiada podielové spoluvlastníctvo v súlade so zákonom, pričom nie je viazaný návrhmi strán.

Súd má v zmysle zákona nasledovné možnosti:
• v prípade, ak je to možné, spoločnú  nehnuteľnosť rozdelí medzi spoluvlastníkov,
• ak rozdelenie nie je možné, prikáže nehnuteľnosť za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, pričom prihliadne na účelné využitie pozemku ako aj na správanie jednotlivých spoluvlastníkov medzi sebou,
• ak žiadny zo spoluvlastníkov pozemok nechce, nariadi jeho predaj a výťažok rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.

_______________________________________________________________________

VZOR 

ZMLUVA O ZRUŠENÍ A VYPORIADANÍ PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 141 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi:

Zmluvné strany:

Spoluvlastník 1:                     

Rodné priezvisko:                   

Narodená:                               

Rodné číslo:                           

Trvale bytom                           

Štátna príslušnosť:                  

spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach - 1/2

 (ďalej len Spoluvlastník 1”)

 a

 Spoluvlastník 2:                     

Rodné priezvisko:                   

Narodená:                               

Rodné číslo:                           

Trvale bytom                           

Štátna príslušnosť:                  

spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach - 1/2

(ďalej len Spoluvlastník 2”)

(

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.