18.04.2019, 00:00

Ako sa dedí či predáva pôda a les

Urbáre so súkromnými lesmi si už môžu ľubovoľne oddeliť časť od spoločného lesa. Aj pôda sa už predáva bez obmedzení. Odborníci však vysvetľujú, kedy musí vlastník naďalej rešpektovať predkupné právo.

Ako sa dedí či predáva pôda a les
Zdroj: Archív polárnikov

Odpovedá Milan Ficek z advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková

1. Lesy v dedičstve
Dedím viacero lesných pozemkov. Budem platiť za každý prepis v katastri?
Nie, za prepis na katastri sa v prípade zápisu vlastníckeho práva na základe dedičského rozhodnutia neplatí správny poplatok.

2. Pozemok v urbariáte
Zdedil som po rodičoch kúsok lesa. Vôbec neviem, ako sa mám oň starať. Môžem ho ponúknuť v rámci dedičstva iným príbuzným, ktorí žijú bližšie k tej lokalite, alebo urbariátu? Aké sú tam špecifiká – stretávate sa s takýmito prípadmi?
Pozemky v extraviláne sú často v pozemkových spoločenstvách a nie je možné len tak previesť vlastnícke právo na tretiu osobu. Ide o spoluvlastníctvo veľkého počtu vlastníkov, takže tu nemožno hovoriť o prevode pozemku samotného, ale len o prevod podielu na nehnuteľnosti. Prevod na tretiu osobu je obmedzený predkupnými právami ostatných spoluvlastníkov. Pokiaľ ide však o prevod na blízku osobu, tento je povolený. Nadobúdateľ sa stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu. Dohoda o prevode vlastníctva musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností. Spoluvlastníctvo k pozemkom, ktoré patria do „urbárskej" spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné, spoluvlastníci ho nemôžu zrušiť a vzájomne sa vyrovnať, a to ani súdne.


3. Delenie majetku
Čaká nás dedičské konanie. Zostal nám starší rodinný dom s veľkým pozemkom po rodičoch, orná pôda a lesy ako podiel v urbárskom spoločenstve. Dom už bol zahrnutý do rozhodnutia o dedičstve po zosnulej mame pred šiestimi rokmi, no cena je veľmi nízka. Nevieme, či ju môžme zmeniť. Sme štyria súrodenci, vychádzame dobre a dom by sme potom chceli predať. Cena pri predaji môže byť veľmi odlišná od ceny v dedičstve? Je dobre v tomto prípade, aby sa dedil len na jedného z nás, alebo je lepšie dediť ho na štyri časti? Orná pôda a lesy sú v nájme. Tie by sme mohli zdediť, pôda by išla na jedného dediča a lesy na ďalšieho, a peniaze – za nájom alebo tržbu z predaja – by sme si chceli rozdeliť? Ako by bolo najrozumnejšie postupovať?
Notár musí brať do úvahy trhovú cenu nehnuteľnosti, a nie cenu spred šiestich rokov. Áno, cena pri predaji môže byť odlišná od ceny v dedičstve. To, či sa nehnuteľnosť bude dediť na jedného z vás alebo na všetkých, je na dohode dedičov. Pri lesoch a pozemkoch v extraviláne obce platí zákaz drobenia. Výmera pôdy nesmie klesnúť pod dvetisíc štvorcových metrov a pri lesoch pod päťtisíc štvorcových metrov. Notár vás na to upozorní. Najspravodlivejšie riešenie je prededenie celého majetku a potom následná dohoda o predaji. Prípadne sa môžete dohodnúť už v dedičskom konaní, kto čo dostane a koľko vyplatí ostatným, ak by dostal viac, než mu patrí. Avšak ak sú lesné pozemky a orná pôda súčasťou jednej „urbárskej“ spoločnej nehnuteľnosti, dedičský podiel sa nevyhnutne musí týkať celej tejto nehnuteľnosti a nie je možné, aby si dedičia rozdelili poručiteľov podiel podľa druhu pozemku na jednotlivých pozemkoch, ktoré patria do spoločnej nehnuteľnosti - to je zákonom zakázané.


4. Novoobjavený podiel
Objavila som dedičstvo po mojej praprastarej mame, ide o podiel v urbári – jednu parcelu, nie je toho veľa. Praprastará mama mala štyri deti, ktoré už nežijú, nežijú ani jej vnúčatá, len pravnúčatá. Jedno z jej detí odišlo pred 90 rokmi do Južnej Ameriky za prácou. Na túto vetvu rodiny nemáme kontakt. Môžeme si dať toto dedičstvo predediť bez tejto rodinnej vetvy v Južnej Amerike? Je možné, aby dedili len slovenskí pravnuci?
Ako dedičov musíte uviesť všetky osoby, ktoré prichádzajú do úvahy ako dedičia. Ak už nežijú, tak ich dedičov. Nie je možné vylúčiť niektorých z dedičov.  Ak je tento novoobjavený majetok v katastri nehnuteľností evidovaný so správou Slovenského pozemkového fondu, je možné požiadať fond o vydanie tohto podielu, avšak je nevyhnutné preukázať právne nástupníctvo, to znamená dedičský nárok od posledného známeho zapísaného vlastníka.

 
5. Spoločný účet rodičov
Moji rodičia majú spoločný účet v banke, pričom ním môžu spoločne disponovať. Ak by sa jednému z nich niečo stalo, bude sa musieť čakať mesiace na ukončenie dedičského konania? Môže banka zablokovať úplne všetky peniaze?
Banka je oprávnená vyplatiť pozostalým peňažné prostriedky iba na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Nakladať s majetkom zosnulého klienta pred skončením dedičského konania je

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.