25.04.2019, 00:00

Nik nesmie obmedziť vaše vlastníctvo

Chybne vymeraný pozemok či neporiadok v susedovej záhrade. To všetko môže naštrbiť susedské vzťahy. Ako sa brániť a kedy sa oplatí dohodnúť, vysvetľujú experti.

Nik nesmie obmedziť vaše vlastníctvo
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá advokátka Silvia Turcsányiová

1. Narušené súkromie
Dá sa zákonným spôsobom zamedziť, aby do záhrady pri dome nazeral sused, ktorý tak narúša naše súkromie?
Vlastnícke právo rovnako ako aj právo na súkromie sú ústavou zaručené práva. Rovnako ich ochranu poskytuje aj Občiansky zákonník. Vlastník susedného pozemku musí rešpektovať právo na súkromie svojho suseda a nesmie ho obmedzovať takýmto spôsobom. Obťažovanie pohľadom sa považuje za porušenie susedských práv len v mimoriadnom prípade. Vtedy, pokiaľ je sústavne a závažným spôsobom porušované súkromie vlastníka alebo užívateľa susednej nehnuteľnosti. Ak má sused faktickú možnosť nazerať napríklad do cudzích okien, nemožno mu to ani prakticky zamedziť. Je na tom, kto sa cíti obťažovaný pohľadom, aby vykonal opatrenia, ktoré by obťažovaniu zabránili. Obťažovanie pohľadom je rušivým stavom, proti ktorému zákon poskytuje ochranu len v prípade, ak ide o mimoriadnu situáciu a zvlášť závažné a sústavné porušovanie súkromia vlastníka alebo užívateľa susednej nehnuteľnosti. Podať žalobu na súd je však namieste.

2. Obec alebo súd
Ako sa môže brániť osoba, ktorej sused nejakým spôsobom znepríjemňuje život?
V prípade, ak je prekročená únosná miera, sa môžete obrátiť na obec alebo súd. Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, môžete sa domáhať ochrany v obci. Obec môže predbežne zakročiť. Tým však nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. Obťažovanie pohľadom je potrebné považovať za porušenie susedských práv len v mimoriadnom prípade, pokiaľ je sústavne a závažným spôsobom porušované súkromie vlastníka alebo užívateľa susednej nehnuteľnosti, pri posudzovaní veci je potrebné prihliadať na oprávnené záujmy oboch sporiacich sa susedov. Ak má sused faktickú možnosť nazerať napríklad do cudzích okien, nemožno mu prakticky uložiť povinnosť vykonať opatrenia na zamedzenie takejto možnosti. V takom prípade je na tom, kto sa cíti obťažovaný pohľadom, aby vykonal opatrenia, ktoré by obťažovaniu zabránili. Obťažovanie pohľadom je rušivým stavom, proti ktorému zákon poskytuje ochranu len v prípade, ak ide o mimoriadnu situáciu a zvlášť závažné a sústavné porušovanie súkromie vlastníka alebo užívateľa susednej nehnuteľnosti. Mimoriadnosť situácie, ktorá by umožnila poskytnúť ochranu, je vecou úvahy súdu v konaní.


3. Hranice pozemku
Často sa stáva, že sa dvaja susedia sporia o to, kde sa končí a kde sa začína pozemok toho druhého. Ako sa dá riešiť spor o hranice pozemku?
Ak je medzi susedmi hranica ich pozemkov sporná, môžu si dať vyhotoviť zameranie vytýčenia hranice pozemkov. Vytyčovanie hraníc je geodetická činnosť. Vyznačí sa ňou v teréne poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice. Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie okresný úrad alebo právnická osoba zriadená úradom. V teréne geodet vytýči hranicu z katastrálnej mapy. Vydáva sa grafická a aj písomná časť zamerania, kde vlastníci pozemkov môžu vyjadriť svoj postoj k uvedenej hranici. Môže ísť o súhlas alebo súhlas s pripomienkami, alebo o nesúhlas, prípadne sa pripíše poznámka, že sa nedostavili na vytyčovanie hraníc.

4. Súhlas vlastníkov
Čo ak sa susedia hádajú o hranice svojich pozemkov napriek tomu, že pozemky už zameral aj geodet?
Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak s tým vlastníci a iné oprávnené osoby súhlasia. V opačnom prípade sa označia len dočasne. Z praktického hľadiska je najlepšie sa dohodnúť s vlastníkom susediaceho pozemku. Dohodou sa predíde súdnemu sporu, ktorý je finančne i časovo pomerne náročný. V prípade nesúhlasu s takýmto vytýčením hraníc sa nespokojný vlastník pozemku môže obrátiť na súd, aby určil hranice pozemkov. Pred

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.