07.05.2019, 00:00

20 otázok o novinkách v podnikaní

o musí firma splniť pri rekreačných poukážkach pre svojich zamestnancov. Ktoré zmeny sa dotknú živnostníkov v prípade odvodov od júla. Aké riziká číhajú na podnikateľov z transferového oceňovania. Tieto a ďalšie otázky z biznisu osvetľujú experti.

20 otázok o novinkách v podnikaní
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Iveta Matlovičová, expertka Mzdovej akadémie Maxim

1. Dotovanie dovolenky
Na ktorých zamestnávateľov sa povinnosť poskytovať rekreačné poukážky vzťahuje a ako je to so zdanením?

Vzťahuje sa len na zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 49 zamestnancov, pričom pre rok 2019 sa posudzuje priemerný počet zamestnancov existujúci k 31. 12. 2018. Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu je na strane zamestnanca oslobodený od dane – najviac vo výške 275 eur – a nevstupuje do vymeriavacích základov pre odvod poistného na zdravotné a na sociálne poistenie. Oslobodenie od dane sa vzťahuje na rekreácie, ktoré sa začali po 31. 12. 2018. Zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na rekreáciu aj príspevkom zo sociálneho fondu, táto časť príspevku na rekreáciu sa však považuje už za zdaniteľný príjem zamestnanca a podlieha aj odvodom na zdravotné a na sociálne poistenie.


2. Zákonný kontext
Prečo sa príspevok na rekreáciu zaviedol a ktorých zákonov sa dotkol?
Dotkol sa novely zákona o podpore cestovného ruchu, čím sa novelizoval aj Zákonník práce. Do zákonníka sa zaviedol príspevok na rekreáciu zamestnancov ako cielený systémový nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu. Štáty, ktoré zaviedli podobný systém podpory, ako Francúzsko, Maďarsko a Taliansko, majú najvyššiu účasť domáceho obyvateľstva na domácich súkromných cestách a potvrdzujú účinnosť takejto podpory. Naopak, z výsledkov prieskumov Európskej komisie preferencií občanov v turizme z roku 2015 vyplynulo, že domácu dovolenku pred zahraničnou uprednostnilo len 33 percent dovolenkujúcich obyvateľov Slovenska.


3. Dobrovoľná podpora
Môže dať firma príspevok na dovolenku aj v prípade, že nespadá medzi zamestnávateľov s minimálne 49 zamestnancami?
Áno. Aj zamestnávateľ, u ktorého robí menej ako 50 zamestnancov, sa môže rozhodnúť, že ho bude poskytovať – za rovnakých podmienok – na dobrovoľnej báze.


4. Podmienky poskytnutia

Na aký účel je príspevok na rekreáciu určený?
Je určený na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním na najmenej dve prenocovania na území Slovenska. Znamená to, že ide o podporu produktov cestovného ruchu – rozumie sa tým podpora súboru služieb, ktoré produkuje a ponúka určité cieľové miesto, podniky a inštitúcie uspokojujúce návštevníkov. Ďalej je príspevok určený na pobytový balík obsahujúci okrem ubytovania na dve noci aj stravovacie alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na našom území, napríklad víkendové a viacdenné pobyty. Stravovacie služby môžu, ale nemusia byť súčasťou prenocovania. Príspevok je taktiež určený na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin – ide najmä o pobytové prázdninové tábory a denné prázdninové tábory pre deti, kde rodičia svoje deti ráno privezú a po práci si ich zase vyzdvihnú. Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na jeho dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, prípadne iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

5. Cieľová skupina
Pre koho je príspevok na rekreáciu určený?
Za oprávnené výdavky na rekreáciu sa považujú nielen výdavky na samotného zamestnanca, ale aj na iné osoby, ktoré sa na rekreácii zúčastňujú spolu s ním. Konkrétne to môžu byť tieto osoby: manžel(ka), vlastné dieťa alebo dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu či zverené do starostlivosti pred r

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.