14.05.2019, 00:00

Peniaze z eurofondov na váš biznis

Máte víziu o novom produkte alebo potrebujete zlepšiť váš biznis? Finančné prostriedky môžete čerpať aj z eurofondov. Pozrite si prehľad aktuálnych výziev.

Peniaze z eurofondov na váš biznis
Zdroj: Dreamstime

Operačný program výskum a inovácie

Výzva: Podpora zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie


Kto môže žiadať o podporu:
Podporené podnikateľské projekty môžu byť realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Za miesto realizácie projektu sa považujesídlo žiadateľa.


Čo sa podporí: Zapojenie mikro, malých a stredných podnikov
do fázy 2 SME Instrument (nástroj pre MSP), a to prostredníctvom
podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti. SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií.


Výška financií od EÚ: Na výzvu sa vyčlenilo 750-tisíc eur.


Výška nenávratného finančného
príspevku na projekt:
50-tisíc eur. Z financií vám preplatia 70 percent celkových oprávnených výdavkov vášho projektu.


Uzávierka: Termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola je 31. 5. 2019. Výzva bude uzavretá po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.


Bližšie informácie: ministerstvo hospodárstva

Výzva: Podpora zapájania mikro, malých a stredných podnikov v Bratislavskom kraji do programov európskej únie


Kto môže žiadať o podporu:
Podporené môžu byť projekty podnikov, ktoré sú realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja. Za miesto realizácie projektu sa považuje sídlo žiadateľa.


Čo sa podporí: Zapojenie mikro, malých a stredných podnikovdo fázy 2 SME Instrument
(nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti. SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií.


Výška financií od EÚ na výzvu: Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 750-tisíceur. K výške zdrojov Európskej únie sú určené finančné prostriedky štátneho rozpočtu v súlade so stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v sume 300-tisíc eur. Indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu je 1 050 000 eur. Výška nenávratného finančného prostriedku na projekt: 50-tisíc eur. Z financií vám preplatia 70 percent celkových oprávnených výdavkov projektu.


Uzávierka: Najbližšie hodnotiace kolo sa uzavrie 31. 5. 2019. K uzavretiu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.


Bližšie informácie: ministerstvo hospodárstva


Výzva: Podpora inteligentných inovácií v priemysle


Kto môže žiadať o podporu:
Osoby zapísané v obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Ďalšie podmie

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.