22.05.2019, 00:00

Podmienky vydržania sa už sprísnili

Roky hospodárite na poľnohospodárskom pozemku s presvedčením, že vám patrí. Alebo prechádzate cez cudzí pozemok na svoj, jedného dňa však zistíte, že je napísaný na suseda, prípadne že vám prechod zatarasil. Aj takéto situácie majú riešenie.

Podmienky vydržania sa už sprísnili

Ako sa možno dostať k pozemku vydržaním


1. Nesporová cesta
Navštívite notára a ten vyhlási, že ste splnili podmienky na vydržanie. Potrebuje však na to písomný súhlas osôb, ktoré sú zapísané v katastri ako vlastníci, alebo ich právnych nástupcov, a to s úradne overeným podpisom takejto osoby.


Nie je možné vydržať len tak pozemok pred notárom bez toho, aby s tým osoba zapísaná na liste vlastníctva preukázateľne súhlasila.


Podmienky pri nesporovej ceste štát sprísnil iba nedávno. Predtým stačil súhlas bez overeného podpisu a dalo sa vydržiavať aj pred notárom. Dávnejšie bola úprava dokonca ešte benevolentnejšia, keďže stačili dvaja svedkovia.


Nezabudnite, že vlastnícke právo sa nepremlčiava, ak by dnes niekto prišiel takto o svoj pozemok, vždy má možnosť obrátiť sa na súd alebo sa dohodnúť s vlastníkom, aby mu nehnuteľnosť previedol späť. Súdne trovy, samozrejme, hradí ten, kto súd prehral.

Rada notára: Nesporová cesta je rýchly a bezpečný spôsob usporiadania vlastníckych vzťahov. Využíva sa veľmi často. Zároveň vo veľkej miere oslobodzuje súdy od zbytočnej agendy, ktorú si občania medzi sebou vyriešia bez súdov.

2. Spor na súde
Ak sa vlastníctvo nedá urovnať nesporovou cestou, musíte podať žalobu o určenie vlastníckeho práva. Ako žalobca však musíte na súde dokázať, že ste splnili všetky tri podmienky: oprávnenosť držby, jej nepretržitosť a uplynutie potrebnej doby. Súd dôkazy vyhodnotí a ak ich vyhodnotí tak, že podmienky na vydržanie sú splnené, rozhodne o tom, že táto vec patrí skutočnému vlastníkovi.

Ako si zabezpečiť prechod cez pozemok
Splnením všetkých zákonných predpokladov sa dá získať aj právo zodpovedajúce vecnému bremenu, napríklad právo prechodu cez cudzí pozemok. Aj v takom prípade sa dá podľa Ivety Vaškovej, členky vzdelávacej komisie Notárskej komory, domáhať svojho práva na základe určovacej žaloby na súde. Ako sa zachovať:


– oprávnený držiteľ môže požiadať notára, aby osvedčil vyhlásenie o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu


– aj v tomto prípade notár vyžaduje vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri preukazuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu alebo ich právnych nástupcov


– ak sú tieto osoby známe, musia sa vyjadriť, že nemajú k vzniku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady


– potrebujete aj vyjadrenie obce (v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza), že vznikom vlastníckeho p

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.