05.06.2019, 00:00

Kupec by mal nájom vopred overiť

Postup pri vyčleňovaní pôdy do podnájmu striktne určil zákon, vraví Marek Hevier, vedúci pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Piešťanoch.

Kupec by mal nájom vopred overiť
Zdroj: Dreamstime

Ak niekto vlastní v katastrálnom území poľnohospodársky pozemok vcelku, ktorý užíva agropodnikateľ, roľník alebo družstvo a chce na ňom hospodáriť, ako by mal postupovať?
V prvom rade treba zistiť, ako je upravený nájomný vzťah. Ak je na pozemok uzatvorená nájomná zmluva, je potrebné v súlade s ňou a so zákonom nájomný vzťah vypovedať, prípadne ukončiť dohodou. Potom treba zistiť, či je možné vlastníkovi odovzdať do užívania jeho vlastný pozemok, teda či ho vlastní v celosti, ďalej – či je prístupný z komunikácie a či ho je možné racionálne užívať.

Ak áno, môže si ho dať vytýčiť v teréne?
Môže, avšak až po skončení nájomného vzťahu. Pozemok si dá vytýčiť a začne ho užívať. Ak nie je možné odovzdať vlastníkovi jeho pôvodný pozemok – ak sa oň delí s ďalšími spoluvlastníkmi, ak nie je prístupný alebo nie je možné ho racionálne užívať – je potrebné, aby požiadal agropodnik o jeho vyčlenenie do podnájmu. Ak sa dohodne s poľnohospodárskym subjektom o umiestnení podnájomného pozemku, uzatvoria podnájomnú zmluvu podľa špeciálneho paragrafu. Ak k dohode nedôjde, vlastník sa môže obrátiť na pozemkový a lesný odbor okresného úradu s návrhom na vydanie rozhodnutia. Výmera podnájomného pozemku však nesmie byť menšia ako dvetisíc štvorcových metrov.

Ako má postupovať majiteľ rôznych spoluvlastníckych podielov na poľnohospodárskom pozemku, ak by sa rozhodol hospodáriť a obrábať pôdu?
Postup vlastníka je totožný s postupom, ktorý som už uviedol v odpovedi na predchádzajúcu otázku. Ak je to možné, vyčlení sa mu jeden podnájomný pozemok.


Aký je postup pri vyčlenení pozemkov do podnájmu? Ako má postupovať vlastník a ako agropodnikateľ alebo družstvo?
Platí, že o vyčlenenie poľnohospodárskeho pozemku do podnájmu môže žiadať vlastník vtedy, ak nájom skončil, alebo sa má skončiť. Urobí tak v poslednom roku výpovednej lehoty. Alebo aj vtedy, ak jeho pozemok užíva niekto bez nájomnej zmluvy. Ak sa nájom skončil, alebo má skončiť, alebo sa užíva bez nájomnej zmluvy, vlastník požiada nájomcu o vyčlenenie pozemku do podnájmu. Kópiu žiadosti vlastník doručí na vedomie pozemkovému a lesnému odboru okresného úradu. Nájomca – užívateľ je povinný s vlastníkom ako doterajším prenajímateľom uzatvoriť podnájomnú zmluvu v lehote do 60 dní od podania žiadosti. Ak k uzatvoreniu podnájomnej zmluvy nedôjde, vlastník môže požiadať pozemkový a lesný odbor okresného úradu, aby mu vydal rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu.

Čo v prípade, že agropodnikateľ alebo družstvo odmietne vyčleniť pozemky do podnájmu? Aké má možnosti ten, kto by chcel farmárčiť?
Vlastník vtedy môže požiadať pozemkový a lesný odbor, aby mu vydal rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu. Ten preverí splnenie podmienky, že nájom sa skončil alebo má skončiť. Preverí aj to, či návrh vlastníka na umiestnenie podnájomného pozemku spĺňa podmienky primeranosti a ostatné zákonom stanovené náležitosti. Ak budú podmienky splnené a dôjde k dohode o umiestnení podnájomného pozemku, pozemkový a lesný odbor vydá rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu so zákonom stanovenými náležitosťami. Určí teda čas platnosti rozhodnutia, označí pozemok, na ktorom vzniká podnájomný vzťah, rozdelí náklady a aj náj

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.