13.06.2019, 00:00

Vydedenie potomka musí mať dôvod

Je vaša predstava o delení majetku iná, ako by to bolo zo zákona? A aj vaše deti o tom premýšľajú inak? Dajte svoje rozhodnutie na papier. Odborníci vám poradia, v akých situáciách sa viac oplatí spísať testament a kedy je lepšie majetok darovať.

Vydedenie potomka musí mať dôvod
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Katarína Valová, Prezídium Notárskej komory

1. Špecifiká dokumentu
Chcem synovi darovať pozemok za svojím domom. Čo musí obsahovať darovacia zmluva, aby prešla cez kataster?
V tejto listine nesmie chýbať špecifikácia právneho úkonu, aby bolo jasné, že ide o darovaciu zmluvu, teda že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému, a že táto osoba dar prijíma. Ak je obdarovaných viac osôb, musíte vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. Nesmú chýbať ani osobné údaje darcu aj obdarovaného. Pri fyzickej osobe je to meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt. Pri právnickej osobe uvádzate názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti. V darovacej zmluve je nutné presne zadefinovať predmet daru a informácie o ňom. Čo najpresnejšie musíte uviesť, o aký konkrétny predmet ide, aby ho nebolo možné zameniť s inou vecou. Ak je darom nehnuteľnosť, náležitosti opisu daru upravuje katastrálny zákon. V darovacej zmluve sa odporúča dojednať aj spôsob odovzdania darovanej veci.

2. Overené podpisy
Našu záhradu chceme s manželom prepísať na vnučku. Už sme spísali aj darovaciu zmluvu. Musíme si svoje podpisy na nej dať úradne overiť?
Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí byť písomná. Či už ide o pozemok, dom alebo byt. Ak ste už spísali darovaciu zmluvu a uviedli ste v nej aj všetky potrebné náležitosti, ako sú údaje o zúčastnených stranách a špecifikácia darovanej veci, treba ešte v listine uviesť miesto a dátum jej uzavretia. Napokon treba zmluvu podpísať všetkými zúčastnenými. Pravosť vlastnoručných podpisov darcov aj obdarovaného je podľa katastrálneho zákona nutné úradne osvedčiť.


3. Bezodplatný úkon
Som bezdetný a jedinými blízkymi osobami sú mi moji dvaja synovci. Preto som sa rozhodol, že im darujem svoj dom aj s pozemkom, pretože sa o mňa obaja starajú. Môžem svoj majetok darovať dvom osobám súčasne?
Darovaciu zmluvu uzatvárajú väčšinou dve, prípadne viaceré strany. Ide o bezplatné prevedenie vlastníctva na obdarovanú osobu. Princíp darovacej zmluvy spočíva v tom, že darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, ktorý dar alebo sľub prijíma. Pri darovaní môže pozemok alebo nehnuteľnosť vlastniť viacero majiteľov, zároveň však môžete na zmluvu dať aj viac obdarovaných. Je to napríklad v situácii, keď pozemok vlastní viacero podielových spoluvlastníkov. Ak jeden z nich daruje svoj podiel, obdarovaný dostane z danej nehnuteľnosti len túto časť. Darovacou zmluvou môžete darovať i viacero vecí naraz. Podpísať tento dokument môže aj splnomocnený zástupca, a to v prípade oboch strán. Vtedy však prílohou darovacej zmluvy musí byť aj dohoda o plnomocenstve. Ak je darom pozemok, vlastníctvo prechádza na obdarovaného až od dňa rozhodnutia katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva.

4. Neplnoletý darca
Svokrovci chcú môjmu synovi darovať nehnuteľnosť. Syn je však ešte malý. Ako máme v tejto situácii postupovať?
Darcom alebo obdarovaným môže byť aj maloleté dieťa a v tejto veci ho zastupuje zákonný zástupca, obyčajne rodič. Ak hrozí konflikt záujmov medzi rodičom a dieťaťom alebo medzi viacerými deťmi navzájom, pridelí sa namiesto zákonného zástupcu kolízny opatrovník. Všetky kroky, ktoré urobí zákonný zástupca v mene svojho dieťaťa, schvaľuje súd, ktorý rozhoduje v prípadoch

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.