20.06.2019, 00:00

Ako môžete dediť lesy v urbariáte

Vlastníte lesné plochy vcelku alebo podiely v urbárskych lesoch? Odborníci radia, aké možnosti máte pri hospodárení na nich a ako sa dedia.

Ako môžete dediť lesy v urbariáte
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá notárka Katarína Valová z Prezídia Notárskej komory.

1. Hraničné výmery
Ak niekto vlastní lesné pozemky a poľnohospodársku pôdu. Ako sa aktuálne dedia?
Rozdelením poľnohospodárskej pôdy nemôže vzniknúť pozemok s výmerou menšou ako dvetisíc štvorcových metrov a pri delení lesných pozemkov nemôže výmera nových klesnúť pod päťtisíc štvorcových metrov. Notára pri prejednávaní dedičstva viaže aktuálny zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorý drobenie tohto druhu pozemkov zakazuje.

2. Historické urbariáty
Iný typ lesných pozemkov sú tie, ktoré na plochách urbárskych spoločenstiev. Ako sa tieto aktuálne dedia?
Dedia sa podiely na pozemkoch, a nie pozemky ako celok. Tie sú totiž nedeliteľné, členovia majú na nich len ideálne, a nie reálne podiely. Dedenie podielov na pozemkoch v tomto type pozemkových spoločenstiev, teda v takzvaných urbároch, je upravené v špeciálnom zákone o pozemkových spoločenstvách. Ten pri prechode vlastníctva na inú osobu kladie obmedzenia. Ak dedíte podiel na takejto spoločnej nehnuteľnosti, nesmie jeho výmera klesnúť pod dvetisíc štvorcových metrov.


3. Malé podiely
Čo ak na podiel zosnulého pripadalo zo spoločnej nehnuteľnosti menej než dvetisíc štvorcových metrov?
Zákon umožňuje, že pre prípad zlúčenia podielov môže nastať aj situácia, keď bude podiel menší ako dvetisíc štvorcových metrov. Ďalej je zákonom zakázaný prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch k nej patriacich a nie je tiež dovolené, aby dedením nadobudlo samotné pozemkové spoločenstvo podiel na spoločnej alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ak by mu tým vznikol podiel, ktorý presiahne 49 percent.

4. Postup notára
Ako bude postupovať notár, ak v dedičskom konaní zistí, že zosnulý mal aj podiel na spoločnej, teda takzvanej urbárskej nehnuteľnosti?
Bude sa riadiť špeciálnymi pravidlami novely zákona o pozemkových spoločenstvách, ktoré upravujú nadobúdanie vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti dedením s účinnosťou od 1. júna 2018. Ide najmä o zákaz prechodu vlastníckeho práva len k niektorým pozemkom tvoriacim spoločnú nehnuteľnosť.

5. Zákaz drobenia
Je možné, aby si dedičia medzi sebou rozdelili pozemky, ktoré tvoria spoločnú nehnuteľnosť alebo podiely na nich pripadajúce zosnulému?
Nie. Ak spoločnú nehnuteľnosť tvorí viacero pozemkov, nebude možné uzatvoriť dedičskú dohodu, ale každý z dedičov získa po poručiteľovi časť podielu na všetkých pozemkoch, ktoré tvoria spoločnú nehnuteľnosť. Doplnením zákona sa totiž aj pre nadobudnutie vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti dedením zaviedol zákaz drobenia. Dedením tak nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako dvetisíc štvorcových metrov.

6. Viac dedičov
Môže sa stať, že podiel zosnulého urbárnika je malý a má viac dedičov. Ako v takom prípade postupuje notár?
Ak podiel na spoločnej nehnuteľnosti pri viacerých dedičoch nedosahuje výmeru, ktorá by sa rovnala aspoň násobku výmery dvetisíc štvorcových metrov a počtu dedičov, notár musí majetkové pomery medzi dedičmi usporiadať len dohodou dedičov. V prípade, že k dohode medzi dedičmi nedôjde, notár ako súdny komisár nebude môcť vydať uznesenie o dedičstve a vec bude musieť predložiť na rozhodnutie súdu.

7. Vlastníctvo a obhospodarovanie
Ako sa dozviem, že ide o spoločnú, nedeliteľnú a teda takzvanú urbársku nehnuteľnosť? Ako je to vyznačené na liste vlastníctva?
Spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá pozemkové spoločenstvo s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania. Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť teda nie je inštitútom, ktorý by vyjadr

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.