26.06.2019, 00:00

Kúpu pôdy mimo obcí nepodceňte

Chcete investovať do nehnuteľností mimo zastavaného územia obce? Pred podpisom zmluvy si všímajte každý detail. Advokát Andrej Lalinský upozorňuje najmä na problematické situácie. Spojte sa s odborníkmi, ktorí sa špecializujú na tento druh pozemkov.

Kúpu pôdy mimo obcí nepodceňte
Zdroj: Dreamstime

Prekážky predaja


Tento typ nehnuteľností sa nepredáva často. Na aké prekážky môžu kupujúci, ale aj predávajúci naraziť.
Kupujúcim predovšetkým odporúčame pozrieť si pri kúpe zamýšľanej nehnuteľnosti výpis z listu vlastníctva prostredníctvom internetového portálu katasterportal.sk. Vo vyhľadávaní si môžu nehnuteľnosť nájsť prostredníctvom viacerých údajov. Napríklad podľa čísla parcely, čísla listu vlastníctva alebo podľa vlastníka. Môžu si tak v pohodlí domova overiť rôzne skutočnosti. Či nie sú na nej rôzne ťarchy alebo vecné bremená, ktoré ju zaťažujú. Napríklad právo prechodu cez pozemok. Overiť si treba najmä, či je kupujúci naozaj vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, prípadne koľko ďalších spoluvlastníkov disponuje podielmi. Aj to, či sa k danej nehnuteľnosti nevedie exekúcia. Ak nehnuteľnosť spadá do hospodárenia pozemkového spoločenstva alebo je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, je potrebné nehnuteľnosť pri predaji ponúknuť najskôr na odkúpenie týmto subjektom, a to v rámci zachovania zákonného predkupného práva.


Rada advokáta: V prvom rade si pri predaji či kúpe takejto nehnuteľnosti treba dať pozor na drobenie pozemku, keďže zákony to nedovoľujú pod určitú plochu – v závislosti od druhu nehnuteľnosti.


Urbárske plochy


Lesné pozemky bývajú v urbárskych pozemkových spoločenstvách, aký tam musí byť dodržaný postup.
Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom – darovaním, kúpou, zámenou alebo prechodom – dedením vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Ten, kto ho nadobudne, vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva, a to v rozsahu nadobúdaného podielu. Dňom vstupu do práv a povinností člena pristupuje v rozsahu nadobúdaného podielu aj k zmluve o spoločenstve. Pomer účasti členov na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.


Rada advokáta: Ak vlastník predáva podiel na tretiu osobu, musí ho ponúknuť najskôr ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Môže to urobiť prostredníctvom výboru. Len ak oni ani spoločenstvo neprejavia záujem, môže ho previesť osobe zvonka. Výnimkou sú len blízke osoby, tam je prevod bez obmedzenia.


Označenie pozemku


Ak ide o špecifikovanie pozemku, ako musí byť označený v kúpnej zmluve.
Každý pozemok musí byť v kúpnej zmluve dostatočne špecifikovaný tak, aby bolo možné konkrétne bez ďalších pochybností určiť, o ktorú nehnuteľnosť ide.


Príklad: Parcela registra C č. 1111/22 s výmerou 99 500 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 111, v katastrálnom území Brodno, obec Žilina, okres Žilina.

Predkupné právo


Pozemky bývajú často v spoluvlastníctve, ako sa v praxi realizuje predkupné právo.
Ak chce predávajúci predať svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho predtým ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom. Ponuku je nutné realizo

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.