26.06.2019, 00:00

Stavať na roli sa dá len výnimočne

Postaviť si nejakú usadlosť uprostred lánu polí sa možno inde v Európskej únii dá, na Slovensku však len výnimočne.

Stavať na roli sa dá len výnimočne
Zdroj: Dreamstime

Šesť z 10 druhov pozemkov, ktoré eviduje kataster, patrí do kategórie poľnohospodárska pôda. Pri pôde dochádza aj najčastejšie k zmenám pozemkových druhov. Nielen vtedy, ak chce niekto zmeniť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársku, napríklad ak ju chce využiť na zastavanie, ale k zmenám dochádza aj medzi jednotlivými druhmi poľnohospodárskych pozemkov. Napríklad pri výsadbe sadov, vinohradov alebo pri rozoraní lúk a pasienkov. Najväčší tlak je tak vždy na ornú pôdu.


Ak na nej chcete stavať, na vyznačenie zmeny v katastri nehnuteľností potrebujete buď právoplatné rozhodnutie, záväzné stanovisko, alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Tým je pozemkový a lesný odbor okresného úradu – vždy toho, na území ktorého sa dotknutý pozemok nachádza.

Hrozí pokuta
Ak by ste začali s výstavbou svojvoľne, hrozí vám pokuta 330 eur, ak nezabezpečíte základnú starostlivosť o pôdu a nedáte si do poriadku druh pozemku s evidenciou v katastri. Pokuta je dokonca až do 660 eur, ak zaberiete a použijete pôdu na nepoľnohospodársky účel v rozpore so zákonom o ochrane pôdy. Výška sankcie závisí vždy od závažnosti prípadu.


Postup pri zmene pôdy na iný druh pozemku závisí aj od toho, či sa nachádza v zastavanej časti obce alebo mimo nej. Ako totiž upozorňuje Úrad geodézie, kartografie a katastra, ak je v zastavanej časti, teda v intraviláne, potrebujete na zapísanie zmeny druhu v katastri súhlas spomínaného pozemkového a lesného odboru okresného úradu. Ak je však mimo obce, katastrálnemu odboru sa predkladá už rozhodnutie tohto odboru o zmene. „Zároveň musí mať vlastník vyhotovený geometrický plán na odčlenenie časti pozemku pod stavbou,“ upozorňuje úrad geodézie.

Pôda je chránená Ústavou
„Žiadosť o vydanie stanoviska či rozhodnutia o zmene druhu pozemku, či rozhodnutia o odňatí pôdy je v zmysle správneho poriadku podaním. Zákon o ochrane pôdy konkretizuje, aké prílohy musí v jednotlivých konkrétnych prípadoch obsahovať,“ objasňuje Richard Lazúr z ministerstva pôdohospodárstva. Pripomína, že pôda je chránená Ústavou. „Neexistuje nejaké všeobecné právo stavať na vlastnej poľnohospodárskej pôde. Výstavba na poľnohospodárskej pôde v podstate nie je možná, ak dotknutý pozemok nie je úradne a právoplatne odňatý z poľnohospodárskeho fondu, a to ešte pred vydaním stavebného povolenia,“ zdôraznil.


Nestačí ani to, aby ste len žiadosť doručili – úrad nemusí takejto žiadosti vždy a za každých okolností vyhovieť. „Použitie pôdy na výstavbu zákon umožňuje len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, po splnení zákonných podmienok a na základe rozhodnutia o odňatí vydaného v správnom konaní,“ zdôrazňuje Lazúr.


Pri zábere pôdy na výstavbu dodržte tieto zásady

Nutnosť geometrického plánu
Geometrický plán si ako žiadateľ musíte dať vypracovať u geodeta. Ide o geometrický plán na oddelenie časti pozemku určenej na odňatie a musíte požiadať

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.