10.07.2019, 00:00

Prednosť má vždy dohoda s agropodnikom

Dostať sa k vlastnej pôde je pomerne zložité. Už aj preto, že neraz ju vlastníte s desiatkami iných spoluvlastníkov. Ak by ste však za svoje pozemky v katastri chceli súvislú plochu, dá sa to. Na postup upozorňujú pracovníci pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Nitre.

Prednosť má vždy dohoda s agropodnikom
Zdroj: Dreamstime

A. Vlastníte poľnohospodársku pôdu v celku
Ak vlastníte v katastrálnom území poľnohospodársky pozemok v celku, ktorý užíva agropodnikateľ, roľník alebo družstvo a chcete na ňom hospodáriť, mali by ste si zvoliť tento postup.

1. V prvom rade musíte zistiť, či je pozemok prístupný z existujúcej cesty, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná v takzvanom stave C-KN.


2. Ďalej si musíte overiť, či nie je viazaný nájomnou zmluvou aj či náhodou predošlý vlastník, od ktorého ste pozemok odkúpili alebo ste ho zdedili, nemal podpísanú nájomnú zmluvu. V takom prípade totiž prechádzajú práva a povinnosti z nájomnej zmluvy aj na vás ako nového vlastníka.


3. Predpokladajme teda, že nájom sa skončil a pozemok je aj prístupný z cesty. Svoj zámer užívať ho ako vlastný oznámte na pozemkovom a lesnom odbore okresného úradu, pod ktorý katastrálne územie patrí, a dajte si pozemok zamerať geodetom. Po zbere úrody alebo na konci hospodárskeho roka vstúpite do užívania.

B. Máte parcely na rôznych miestach katastra, o ktoré sa delíte so spoluvlastníkmi
Ako máte postupovať, ak vlastníte na rôznych miestach spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskom pozemku a rozhodnete sa hospodáriť a obrábať pôdu sami.

1. Dá sa to až potom, čo sa váš nájom na jednotlivé rozdrobené podiely na pozemkoch s agropodnikom alebo družstvom ako nájomcom vašich pozemov skončil. Musíte mu doručiť najskôr písomnú žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy. Kópiu žiadosti súčasne doručíte aj na vedomie na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu. Rovnako postupujte, ak niekto užíva vašu pôdu bez nájomnej zmluvy.


2. Nájomca – družstvo, agropodnik alebo doterajší užívateľ bez nájomnej zmluvy – je potom povinný vyčleniť vám za vaše pozemky jeden súvislý z tých plôch, ktoré obhospodaruje. Tento podnájomný pozemok musí byť primeraný bonitou a výmerou plochám, ktoré v ich chotári vlastníte. Výmera tohto podnájomného pozemku sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na vaše spoluvlastnícke podiely.


3. Celú plochu takto vyčleneného pozemku musíte potom obhospodarovať sami ako bývalý prenajímateľ vlastných rozdrobených pozemkov, ktoré aj naďalej máte v spoluvlastníctve. Zákon však z tohto pravidla pripúšťa aj výnimky.

Na podnájomnom pozemku môžu okrem vás ako vlastníka pôdy v danom katastri hospodáriť aj:
– Osoby, ktoré sú s vami ako vlastníkom pôvodných pozemkov, za ktoré ste dostali podnájomný, v blízkom príbuzenskom vzťahu – deti a ďalší príbuzní v priamom rade, súrodenec a manžel, iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Tak to stanovil Občiansky zákonník.


– Právnická osoba, ktorej ste ako doterajší prenajímateľ vlastnej pôdy členom alebo spoločníkom.


– Samostatne hospodáriaci roľník alebo právnická osoba, kto

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.