10.07.2019, 00:00

Užívate inú pôdu? Pozor na lehotu

Hospodárite na náhradných poľnohospodárskych pozemkoch, ktoré získali vaši právni predchodcovia? Ak ich chcete naďalej užívať, musíte do konca júla doručiť žiadosť na okresný úrad.

Užívate inú pôdu? Pozor na lehotu
Zdroj: Dreamstime

Farmári alebo aj rodiny, ktoré doteraz využívali náhradné pozemky, v tom môžu pokračovať. Ak ich totiž kedysi dostal za svoje výmery rolí v družstve ich pôvodný majiteľ a ten už nežije alebo svoje pôvodné parcely predal alebo daroval, môžu aj náhradné výmery za takéto pozemky naďalej obhospodarovať noví majitelia.


„Podmienkou je, že tieto pozemky, ktoré boli kedysi vyčlenené ako náhradné, užívali aj k 1. februáru tohto roka, teda ku dňu účinnosti novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, a naďalej vlastnia aj tie všetky výmery, za ktoré dostal ich pôvodný majiteľ náhradný pozemok,“ vraví Andrej Vašek z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Hraničný termín
Legalizovať stav sa dá len rozhodnutím okresného úradu, a preto radí všetkým, ktorých sa to týka, aby do konca mesiaca podali žiadosť na okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. „Lehotu treba dodržať, inak o užívanie náhradných pozemkov prídu. Tie ich vlastnícke im však, samozrejme, ostanú,“ ubezpečil Vašek.

Pripomenul aj, že na doručenie žiadosti bol dostatočný priestor, keďže novela vstúpila do praxe takmer pred pol rokom. „Účinná je od prvého februára. Rozšírila problematiku dočasného bezplatného užívania náhradných pozemkov,“ upozorňuje Vašek. Do pôvodného zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov bol vložený nový paragraf. Ten umožňuje právnemu nástupcovi vlastníka pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, usporiadať si svoje užívacie vzťahy. „Išlo o rozhodnutia, ktorými sa kedysi schvaľovali zjednodušené rozdeľovacie plány vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov. Robilo sa to ešte podľa zákona o pozemkových úpravách, ktorý sa uplatňoval v praxi do konca roku 2007,“ pripomenul Vašek.

Užívanie stále trvá
Ak doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť len z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ale nadobúdateľ vstúpil do užívania doterajšieho náhradného pozemku a toto užívanie stále trvá, môže nadobúdateľ podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto nadobúdateľa. Návrh možno podať na ten okresný úrad, jeho pozemkový a lesný odbor, v obvode ktorého sú náhradné pozemky, a to najneskôr 31. júla 2019. Úrady majú na rozhodnutie dva roky, keďže konania sa začnú od 1. augusta 2019 a zákon im určil termín do 31. júla 2021. Rozhodovať budú o podnájomnom vzťahu k pozemku, ktorý bol kedysi pridelený ako náhradný.

Podobné žiadosti sa už na okresné úrady podávali do konca februára minulého roku. A to podľa zákona, ktorý ešte platil do 1. februára tohto roku. Podľa neho mohli bývalé náhradné pozemky užívať aj naďalej len tí, ktorým boli pôvodne pridelené. Novela okruh subjektov rozšírila. Ak okresné úrady po 1. februári 2019 počas konania o týchto žiadostiach zistia, že návrh spĺňa tieto nové podmienky, dokončia rozhodovací proces už podľa týchto nových kritérií.

Zamietnutie žiadosti
Dôvody zamietnutia žiadostí môžu byť rôzne. Napríklad, ak družstvo, ktoré takéto pozemky už pridelilo, išlo do konkurzu alebo likvidácie alebo sa už uskutočnil výmaz z obchodného registra. „Mnohí ani doteraz so svojou žiadosťou neuspeli, a teda už nemôžu ďalej hospodáriť na bývalých náhradných pozemkoch. Nedostanú ich do podnájmu. Zatiaľ sme nevydali žiadne kladné rozhodnutie a záporných rozhodnutí bolo vyše osemdesiat,“ informoval HN Peter Lazor z Okresného úradu v Poprade. „Rozhodli sme o tom, že k týmto doterajším náhradným pozemkom už nevzniká podnájomný vzťah, a konanie sme zastavili.“

Situácia v niektorých regiónoch
Záväzný termín, teda do 28. februára 2018, dokedy bolo potrebné podať návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku, si v regióne, kde pôsobí poľnohospodárske družstvo Mestečko, neuplatnil žiaden vlastník. „S vyčleňovaním pozemkov do podnájmu nemá náš podnik skúsenosti, keďže záujem o farmárčenie v tejto oblasti je minimálny,“ skonštatoval predseda Peter Ježo. Ani jednu žiadosť o podnájomný vzťah nedostal ani Okresný úrad v Pov

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.