18.07.2019, 00:01

Zriadenie elektronických stránok pre mladistvých umožní zákon o e-Governmente

Prvého augusta začne platiť novela zákona o e-Governmente. Dotkne sa viacerých oblastí.

Zriadenie elektronických stránok pre mladistvých umožní zákon o e-Governmente
Zdroj: Zdroj: Dreamstime

1. Autentifikácia: rozšírenie elektronickej identifikácie a overenia identity o prostriedky podľa Nariadenia eIDAS.

2. Zriadenie elektronických schránok: možnosť zriadiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti elektronickú schránku občanovi Slovenskej republiky, ktorý je mladší ako 18 rokov. Žiadosť budú autorizovať/podpisovať obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca. K žiadosti sa priloží dokument, preukazujúci oprávnenie maloletého zastupovať, ak to nevyplynie z referenčného údaja.

3. Deaktivácia elektronických schránok: umožnenie deaktivácie aj na žiadosť ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, ak s tým majiteľ elektronickej schránky bude súhlasiť.

4. Autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať: na účely úradne osvedčeného podpisu sa bude používať už len kvalifikovaný elektronický podpis, nie kvalifikovaná elektronická pečať. A na účely zachovania overiteľnosti sa budú k podpisu na strane orgánu verejnej moci pripájať kvalifikované časové pečiatky všade tam, kde v podaniach chýbajú. Ide o snahu autorizáciu zosobniť.

5. Ďalej sa zavedie povinná autorizácia v súlade s Nariadenia eIDAS, ak majú byť dokumenty použité mimo územia Slovenskej republiky (kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu a zároveň aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou, s pripojením časovej pečiatky). Ide o podmienky, ktoré sú spoločné pre celú EÚ (od 1.9.2019).

6. Neúčinnosť doručenia: konanie o neúčinnosti sa bude môcť začať aj bez návrhu dotknutého adresáta, ak správca modulu elektronických schránok oznámi odosielateľovi, že nastal objektívny technický problém.

7. Orgány verejnej moci: povinnosť umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu bez ohľadu na to, či takúto službu poskytujú prostredníctvom špecializovaného portálu (od 1.1.2020).
Obce: ak využívajú dátové centrum, budú mať povinnosť uhrádzať správny poplatok.
Zdrojové registre: (napr. obchodný register) budú môcť evidovať identifikátor cudzinca bez pobytu, zapísaného v registri fyzických osôb a poskytovať ho referenčnému registru. Všetci, ktorí budú tento referenčný údaj používať, budú teda môcť cudzinca takto identifikovať.

8. Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii: zriadi sa centrálna evidencia a osobám vykonávajúcim konverziu sa budú prideľovať evidenčné čísla záznamov (od 1.12.2019).

9. OpenAPI: povinne sa budú zverejňovať nástroje na tvorbu elektronických podaní prostredníctvom Open Application Program Interface, t. j. cez verejne dostupné aplikačné programovacie rozhranie, ktorým je možné pre autorizovaného používateľa pracovať s elektronickou službou pomocou vlastných softvérových aplikácií.

10. Overenie totožnosti:možnosť používať občianske preukazy s elektronickým čipom (eID) alebo doklady o pobyte s elektronickým čipom a údaje z registrov subjektami súkromného sektora (napr. bankami, poštovými podnikmi, telekomunikačnými operátormi a pod.).

11. Akreditovaný platiteľ: vypustenie ustanovení o akreditovanom platiteľovi z dôvodu efektívneho riešenia platieb cez systém eKolok.

12. Autentifikačné certifikáty: zjednodušenie úpravy a rozšírenie evidencie údajov o autentifikačných certifikátoch v registri.
Slovenský pozemkový fond: elektronizácia procesov a oprávnenie pre Slovenský pozemkový fond vykonávať zaručenú konverziu.

13. Správne a súdne poplatky: realizácia bezhotovostných on-line platieb prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice.

14. Ďalšie úpravy na základe podnetov z praxe: napríklad zrušenie povinnosti spoločného podpisovania rozhodnutí a doložiek právoplatnosti, ak sú jednoznačne identifikované, úprava vzoru osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii, uľahčenie poskytovania údajov medzi orgánmi verejnej moci pri použití modulu procesnej integrácie a integrácie údajov.

Zdroj: slovensko.sk

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.