18.07.2019, 00:00

Opatrovať seniora môže i príbuzný

Ak sa rozhodnete, že chcete opatrovať niektorého z rodičov, môžete ho ubytovať vo verejnom či neverejnom zariadení. Ako samoplatca však stráca nárok na príspevky od štátu.

Opatrovať seniora môže i príbuzný
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Jana Lukáčová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

1. Príspevok na opatrovanie
Mám rodičov v pokročilom veku, ktorí majú zdravotné problémy, a chcem ich doopatrovať. Aké podmienky musím splniť, ak chcem získať príspevok na opatrovanie?
Opatrovať zdravotne ťažko postihnutého rodiča môže akýkoľvek člen rodiny (manžel, svokor, vnuk...). Rovnako aj súdom stanovený opatrovník alebo osoba, ktorá žije s opatrovaným v spoločnej domácnosti. Príspevok na opatrovanie môže získať len jedna oprávnená osoba. Ak sa rozhodnete, že chcete opatrovať zdravotne znevýhodneného rodiča, môžete mať zamestnanie, ale zárobok nesmie presahovať dvojnásobok životného minima. Vaše zamestnanie nesmie byť v rozpore s účelom opatrovania. Ak popri zamestnaní študujete externe alebo dennou formou, máte povinnosť v čase svojej neprítomnosti zabezpečiť za seba náhradu. Opatrovať môže osoba, ktorá je plnoletá, spôsobilá na právne úkony, fyzicky a psychicky zvládne opatrovanie a rodič s jeho pomocou súhlasí.

2. Schválenie žiadosti
Ako dlho trvá proces rozhodovania o schválení či neschválení príspevku na opatrovanie?
Je potrebné podať žiadosť v pobočke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť môžete podať písomne a podkladom na rozhodnutie o vyplácaní je komplexný posudok. Ak sa zistí, že na jeho základe sa osoba nepovažuje za ťažko zdravotne postihnutú, je posudok podkladom na príspevok na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na vypracovanie je 60 dní od začatia konania a na rozhodnutie 30 dní od vyhotovenia posudku.

3. Dôležité dokumenty
Je možné žiadosť podať aj elektronicky? Musia sa k nej priložiť aj konkrétne dokumenty?
Žiadosť môžete podať aj elektronicky. Táto forma má svoje špecifické pravidlá. Ak sa preň rozhodnete, žiadosť musíte podpísať zaručeným e-podpisom oprávnenej osoby. Rovnako musí obsahovať aj odôvodnenie. Vo všeobecnosti treba k žiadosti priložiť zdravotnú dokumentáciu. Odporúčame, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na úrade práce o všetkých náležitostiach a o ďalších písomnostiach, ktoré je potrebné priložiť.


4. Strata nároku
V akom prípade sa môže stať, že sa mi príspevok na opatrenie prestane vyplácať?
Nárok naň strácate, ak sa vám vyplácal neprávom alebo už prestal plniť účel. Rovnako je to, ak úrad práce zistí závažné nedostatky týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci. Ak sa zmení zdravotný stav a váš rodič sa už nepovažuje za ťažko zdravotne postihnutého na základe opätovného prehodnotenia jeho zdravotného stavu. Rovnako vtedy, ak je hodnota majetku opatrovanej osoby vyššia ako 39 833 eur. Nárok zaniká aj dňom smrti osoby, ktorej sa príspevok poskytoval. Ak sa priznal pred smrťou osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

5. Povinnosti opatrovateľa
Keď sa rozhodnem, že chcem opatrovať niekoho z členov rodiny, prípadne rodičov, aké sú povinnosti, ktoré musím dodržať?
Jednou z vašich povinností je v prípade potreby preukázať, že máte nárok na príspevok a na požiadanie aj jeho výšku. Rovnako musíte úradu práce do ôsmich dní oznámiť akékoľvek informácie, ktoré môžu mať vplyv na trvanie nároku, výšku alebo výplatu príspevku. Rovnaká lehota na oznámenie platí aj vtedy, ak sa zamestnáte, zvyšujete si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, formou kombinovaného či externého štúdia alebo formou štúdia jednotlivých predmetov.

6. Výška príspevku
Ak sa rozhodnem, že chcem doopatrovať oboch rodičov, znamená to, že mám nárok na zvýšenie príspevku na opatrovanie, ak majú zdravotné ťažkosti?
Ak ide o opatrovateľa, ktorý je v produktívnom veku a opatruje jednu osobu so zd

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.