04.11.2019, 00:00

Ako má vyzerať kúpna zmluva

Kúpna zmluva, ktorou sa prevádza pôda, musí spĺňať nielen základné podmienky, napríklad dohodu o cene v súlade so zákonom či zmluvné strany, ale musíte pri nej dodržať aj požiadavky katastrálneho zákona.

Ako má vyzerať kúpna zmluva

Zmluva musí podľa katastrálneho zákona obsahovať:

1. Označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, a ak ide o právnickú osobu: názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikátory.

2. Označenie právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu.

3. Označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra C alebo parcela registra E, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.


4. Okrem toho podpis predávajúceho musí byť úradne osvedčený, respektíve osvedčený podľa osobitných predpisov.

5. Ak máte spísanú zmluvu a overené podpisy, môžete podať návrh na vklad do katastra so všetkými potrebnými prílohami. Patria sem zmluva, doklad o podaní zamýšľaného návrhu na vklad, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva na miestne príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. Miestna príslušnosť okresného úradu sa určuje podľa miesta, kde je pozemok. V prípade niektorých okresov majú okresné úrad

89% zľava na digitálne predplatné.

Aj vďaka novembru 1989 môžeme slobodne písať a preto vám dávame zľavu 89% na digitálne predplatné. #slobodaniejesamozrejmost

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.