04.11.2019, 00:00

Ako má vyzerať kúpna zmluva

Kúpna zmluva, ktorou sa prevádza pôda, musí spĺňať nielen základné podmienky, napríklad dohodu o cene v súlade so zákonom či zmluvné strany, ale musíte pri nej dodržať aj požiadavky katastrálneho zákona.

Ako má vyzerať kúpna zmluva

Zmluva musí podľa katastrálneho zákona obsahovať:

1. Označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, a ak ide o právnickú osobu: názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikátory.

2. Označenie právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu.

3. Označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra C alebo parcela registra E, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.


4. Okrem toho podpis predávajúceho musí byť úradne osvedčený, respektíve osvedčený podľa osobitných predpisov.

5. Ak máte spísanú zmluvu a overené podpisy, môžete podať návrh na vklad do katastra so všetkými potrebnými prílohami. Patria sem zmluva, doklad o podaní zamýšľaného návrhu na vklad, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva na miestne príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. Miestna príslušnosť okresného úradu sa určuje podľa miesta, kde je pozemok. V prípade niektorých okresov majú okresné úrad

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je exkluzívnym obsahom Hospodárskych novín. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu hnonline.sk, predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov.

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.