16.01.2008, 00:00

Na čo nesmie zamestnávateľ zabudnúť pri vypĺňaní tlačiva

Zo zákona o dani z príjmov vyplýva pre všetkých zamestnávateľov povinnosť, aby vystavili a súčasne aj doručili každému zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2007. Týka sa tých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane. Zamestnávatelia by si mali potvrdiť prijatie dokladu od zamestnanca buď na kópii potvrdenia, ktorú musia odkladať do zákonnej lehoty (podľa zákona o účtovníctve) alebo v tlačive vyhlásenia k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti (posledná strana) alebo ako doklad si odložia potvrdenku z pošty, ak ho pošlú zamestnancom poštou.
Dôležité termíny
-- Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia najneskôr do 5. februára, musí mu vystaviť tento doklad a doručiť do 10. februára. (Tieto termíny sa budú sa týkať najmä zamestnancov, ktorým bude ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2007 robiť iný zamestnávateľ alebo tých, ktorí budú chcieť skôr podať daňové priznanie.)
-- Ak zamestnancovi nebude zamestnávateľ robiť ročné zúčtovanie, vystaví a doručí mu potvrdenie najneskôr do 10. marca (bez žiadosti zamestnanca). Pôjde o zamestnancov, ktorí nepožiadajú zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a ani o toto potvrdenie do 5. februára.
-- Ak zamestnancovi bude zamestnávateľ robiť ročné zúčtovanie, potvrdenie mu stačí doručiť do konca apríla (bez žiadosti zamestnanca).
To, či bude zamestnávateľ zamestnancovi robiť ročné zúčtovanie, bude vedieť po 15. februári.
Ak sa stane, že zamestnanec, ktorému už bolo vykonané ročné zúčtovanie za rok 2007, požiada o vystavenie potvrdenia, zamestnávateľ je povinný vydať mu ho do desiatich dní od doručenia žiadosti. Pôjde o potvrdenie doplnené o informácie o ročnom zúčtovaní (o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu). Pôjde o prípady, ak tento zamestnanec bude podávať daňové priznanie i napriek tomu, že mu už bolo vykonané ročné zúčtovanie (napríklad zabudol, že mal príjmy, ktoré musí priznať). Podľa § 32 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. takéto daňové priznanie zamestnanec označí ako opravné (ak ho podá do 31. marca) alebo dodatočné (ak ho podá neskôr). Ročné zúčtovanie bude považované za riadne podané daňové priznanie
Ak zamestnanec potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2007 dostal a až potom sa rozhodne podať daňové priznanie, logicky si ho často už pýtať nebude. Je možné preto odporúčať zamestnancom, ktorým zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie, aby sa potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti automaticky doplnilo o výsledok ročného zúčtovania. Zo zákona to nevyplýva, ale je to spôsob, aby sa nestalo, že zamestnanec po podaní daňového priznania daň čiastočne zaplatí dvakrát alebo naopak, vrátia mu preplatok alebo daňový bonus duplicitne.
V potvrdeniach za rok 2007 bude potrebné opäť pamätať na to, že niektoré príjmy zo závislej činnosti sa zdaňovali preddavkami na daň a niektoré daňou. Je preto dôležité v potvrdení príjmy uviesť osobitne podľa toho, akým spôsobom boli zdanené.
MF SR vydalo na rok 2007 nový vzor tlačiva. Je prispôsobené právnemu stavu platnému v roku 2007, svojím obsahom je však podobné ako v roku 2006. Uverejnené je na internete (www.finance.gov.sk).
Keďže však nejde o povinné tlačivo, je možné si ho prispôsobiť. Poukážeme na to, čo by malo potvrdenie z formálnej stránky správne obsahovať. Podľa zákona ide o uvedenie súhrnných údajov zo mzdového listu zamestnanca.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.