27.12.2007, 00:00

Úklady striehnu na cestách

Možno sa to bude javiť ako neuveriteľné, ale manažérska etiketa zasahuje aj do oblasti cestovania. Manažéri sú prakticky neustále na cestách, a tak je určite na mieste poskytnúť im niekoľko užitočných rád, ako sa vyhnúť možným, a najmä nechceným trapapsom.

Ako sa voziť v služobnom automobile?
Pri ceste automobilom sa uplatňuje rozsadenie, ktoré spočíva na podnikovej hierarchii, teda na poradí dôležitosti. Pritom rozlišujeme dva rozdielne prípady.
* Prvý, ak vozidlo riadi profesionálny vodič. Vtedy je najčestnejšie miesto vzadu vpravo, ďalšie je vzadu vľavo a posledné v poradí je vpredu vedľa vodiča. Cestujúci zaujmú tieto miesta v súlade s poradím dôležitosti.
* Druhý prípad je, ak vozidlo riadite sami (môže byť referentské, vlastné či iné). Tu sa situácia zásadne mení. Najčestnejšie miesto je vpredu vedľa vodiča, ďalšie je vzadu vpravo a posledné v poradí vzadu vľavo za vodičom. Cestujúci sa opäť posadia podľa poradia dôležitosti.
K zdvorilému správaniu patrí, že vodič (v oboch uvedených prípadoch) nastupuje posledný a vystupuje prvý. Ak sa mu podarí vozidlo bezpečne zaparkovať, mal by cestujúcim otvoriť dvere, a to opäť v poradí dôležitosti, lebo podľa neho by mali cestujúci nastupovať i vystupovať. Ak majú cestujúci batožinu, je samozrejmé, že vodič ju umiestni v batožinovom priestore vozidla a po skončení cesty opäť vyloží.

Ako sa poradiť s miestami v koči?
V biznise sa môžete stretnúť aj u nás so situáciou, keď obchodná delegácia alebo významný obchodný partner či hosť zavítajú na vidiek, do poľnohospodárskej oblasti, kde ako atrakciu poskytnú na prepravu koče s konským záprahom.
V kočoch bývajú pre cestujúcich spravidla štyri sedadlá -- dve a dve oproti sebe. a osobitne dve miesta pre pohoniča a sprievodcu. Hosť, ktorý je v poradí dôležitosti najvýznamnejší, zaujme miesto na zadnom sedadle vpravo v smere jazdy. Druhý v poradí vedľa neho a ďalší dvaja sa posadia chrbtom k smeru jazdy tak, že posledný cestujúci sedí za pohoničom.

Ako sa posadiť v taxíku?
Biznis etiketa sa zaoberá aj otázkou, na ktoré miesto v taxíku by sa mal hosť posadiť. Aj keď sa tradične pri jazdách s vodičom hosťovi ponúka čestné miesto vpravo vzadu, teda za sedadlom spolujazdca, pri bežnom používaní taxíkov sa bez všetkého môžete posadiť vpredu, vedľa vodiča. Ak vodič toto miesto obložil svojimi vecami, priateľsky mu naznačte, že by ste rád sedeli vpredu. V zásade by ste nemali sedávať vzadu vľavo, za vodičom. Ako hosť by ste mali na toto brať ohľad.

Ako cestovať vlakom?
Pri nastúpení do uzatvoreného oddielu vo vlaku sa odporúča pozdraviť všetkých prítomných. Vo veľkopriestorových oddeleniach vlaku patrí pozdravenie najbližšie sediacim, prípadne osobe, ktorá vám sedí oproti. Predstaviť sa nemusíte, a to ani vtedy, ak dôjde k rozhovoru. Iba v prípade, ak by sa rozhovor prehĺbil a vznikol by záujem o ďalší kontakt, je namieste predstaviť sa.
Keď nemáte chuť na rozhovor so susedom, najlepšie mu to naznačíte tak, že po usadení sa siahnete po novinách či knihe, alebo privriete oči, aby ste si zdriemli. Pri vystupovaní by ste sa mali znova priateľsky rozlúčiť -- bez ohľadu na to, či došlo k rozhovoru, alebo nie (podobné pravidlá zdvorilosti platia aj v lietadle).

Ako si vyložiť nohy?
Pri dlhotrvajúcich cestách vlakom -- a keď ste v oddelení sami -- si smiete vyložiť nohy, pričom platí niekoľko zásad.
* Miesto oproti vám nesmie byť obsadené.
* Aj keď sa osoba, ktorá sedí oproti, zdržiava dlhší čas v jedálnom vozni alebo inde, nesmiete túto situáciu zneužívať.
* Pri vyložení nôh si topánky nevyzúvajte.
* Postarajte sa pomocou novín alebo prikrývky, aby si ďalšia osoba, ktorá nastúpi, neznečistila odev špinou z vašich topánok.

Ako zobudiť spolucestujúceho?
Čo robiť vo vlaku, keď vás a spolucestujúceho niekto vyrušuje hlasným chrápaním? Napríklad pri čítaní alebo práci v notebookom. V takom prípade môžete upustiť od zdržanlivého správania a cestujúceho smiete zobudiť. Správajte sa však pritom pokiaľ možno diskrétne. Veď dotyčný vás nevyrušuje úmyselne!
Ak ste žena a nechcete sa ho sami dotknúť, požiadajte niekoho iného, aby budenie prevzal za vás. Môže sa stať, že sa vás zobudená osoba spýta, čo sa deje. Odpovedzte otvorene, ale zdvorilo, že vás vyrušovalo chrápanie. Priateľským úsmevom dajte na vedomie, že tým považujete problém za vyriešený.

Ako si "vybojovať" opierku?
Vo veľkopriestorových oddeleniach vlaku a v lietadlách sa v trojsedadlových radoch nezriedka medzi cestujúcimi rozpúta "zápas" o pohodlné opierky na ruky. Pritom sú pravidlá ich používania veľmi jednoduché.
* Sediaci na vonkajšom okraji si môžu nárokovať opierku smerom do uličky, sediaci pri okne opierku pri ňom.
* Ten, kto sedí v strede, má k dispozícii dve opierky na ruky. K zdvorilému správaniu patrí nevyužívať obe opierky trvale, ale občas jednu uvoľniť susedovi.
* Ak sa sused nepridržiava týchto pravidiel, vhodná je nasledujúca námietka, najlepšie spojená s odzbrojujúcim úsmevom: "Prepáčte prosím, bolo by možné, aby ste mi operadlo z času na čas prenechali?"

Ako sa správať v lietadle v "economy class"?
Mnohým nezriedka robí problémy, ako sa vyrovnať s nedostatkom miesta v lietadle. Predovšetkým treba dbať na hranice vyhradeného priestoru, ktorý máte, teda držať si pri sebe nielen lakte, ale aj prípadnú batožinu alebo roztvorené noviny.
Rovnako pri jedení -- ak jedlo krájate alebo si vidličku podávate do úst -- držte paže čo možno najviac pri tele. Kto sedí pri okne, je vždy obslúžený ako prvý. To preto, aby sa pri podávaní ostatným už obslúženým náhodou nezošmyklo jedlo. Ak sa podáva rovnaké jedlo v balíčkoch, podajte ho cestujúcemu pri okne.
Nikdy sa pri vstávaní zo stredného alebo vzdialenejšieho sedadla nepridŕžajte operadla pred vami! V dôsledku tohto zlého návyku ťaháte operadlo pred vami dozadu, a keď ho pustíte, prudko sa vráti do pôvodnej polohy. Ak sused pred vami spal, tak sa prinajmenšom zobudí. Nastavovanie polohy operadla je nervákom pre suseda za vami. Buďte v tomto trocha zdržanliví a nemeňte neustále polohu sem i tam. Ak by mal váš sused sklopený stolík, mohli by ste mu rozliať nápoj!

Ako "prežiť" diaľkový let?
Pobyt v lietadle dlhší ako šesť hodín nemusí byť pre každého príjemný. Na čo treba dbať pri dlhších letoch na väčšie vzdialenosti? Pohyb a tekutiny sú najdôležitejšími prostriedkami, ktoré pomáhajú prekonávať nepríjemné pocity. Vždy však treba dodržiavať pravidlá slušného správania.
* Neobťažujte spolucestujúcich prílišnou konzumáciou alkoholu, alebo hlasným počúvaním hudby. Počas nočného pokoja by mali byť nápoje k dispozícii v palubnej kuchynke, kde sa môžete kedykoľvek obslúžiť.
* Môžete sa zdržiavať v uličke medzi sedadlami počas letu? Áno, pokiaľ to letová situácia dovoľuje -- teda nie vtedy, ak máte byť pripútaní.
* Keď sa s niekým v uličke rozprávate, nenakláňajte sa nad sedadlá druhých, neopierajte sa o ne, ani sa nepridržiavajte ich operadiel
* Ak nechcete neustálym vstávaním a vychádzaním vyrušovať spolucestujúcich, odporúčajú sa krúživé pohyby nôh a prstov na nohách, ktoré rozprúdia krvný obeh. Je to prevencia proti nebezpečenstvu vzniku krvných zrazenín.

Ako vystupovať z lietadla?
Je celkom jedno, či má lietadlo jedny alebo dvoje dverí, v každom prípade vystupujú ako prví tí, ktorí sedia najbližšie k dverám. Teda, ak sa vystupuje prednými dverami, lietadlo sa vyprázdňuje spredu dozadu. Ak ešte nie ste pripravení vystúpiť, ponechajte druhým prednosť. Treba postihnutým ľuďom dať prednosť pri vystupovaní? Netreba, postihnutým ľuďom pomáhajú zvyčajne vystúpiť až nakoniec, aby zníženou mobilitou alebo vozíčkom nezdržiavali plynulé vystupovanie.
Smie sa letuškám dávať prepitné? Áno, ale palubný personál si ho neponecháva pre seba. Zvyčajne ho prevezme s tým, že ho odovzdá na charitatívne účely.
Ako sa "nepobiť" o batožinu?
Platí na letisku pri odoberaní batožiny z otáčavého karuselu pravidlo "kto skôr príde, skôr melie"? Celkom iste nie. Ukážte dobrý príklad a postavte sa do vzdialenosti asi jedného metra od pohyblivého pásu. Tak budú mať aj druhí možnosť spozorovať, kedy prichádza ich batožina. Keď ste už vašu batožinu objavili, netlačte sa dopredu, ale požiadajte ostatných čakajúcich, aby vám uvoľnili miesto. Ak by ste batožinu prepásli, nič sa nestane, vráti sa vám pri ďalšej obrátke. Aj keď sa ponáhľate, zostaňte vždy zdvorilí a pokojní.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.