04.01.2012, 00:00

Umelci ešte neplatia odvody

Od júla tohto roku nebudú platiť sociálne odvody všetci umelci, podobne ako iné SZČO s autorskými honorármi. Ich príjmy za rok 2011 ešte nebudú Sociálnu poisťovňu zaujímať. Až o rok neskôr, konkrétne od 1. júla 2013, pričom odvody bude platiť iba určitá skupina umelcov. Tak hovoria zmeny v posledných minuloročných novelách zákonov o sociálnom poistení a o dani z príjmov, ktoré zásadne menia pohľad na príjmy autorov.

Od januára tohto roku už zákon o dani z príjmov začína rozlišovať dva druhy príjmov z autorských práv a práv súvisiacich s autorskými právom. Rozdeľuje ich na aktívne a pasívne príjmy. „Takéto rozdelenie zákon doteraz nepoznal, čo by znamenalo, že všetci s príjmami z autorských práv by museli platiť sociálne odvody bez rozdielu,“ konštatuje rezort práce.

Oslovené ministerstvá práce, kultúry a ani financií nevedeli HN poskytnúť základný prehľad príjmov umelcov. „Taxatívne vymedzenie a vyčlenenie príjmov na aktívne a pasívne pri rôznorodej, špecifickej a jedinečnej činnosti umelcov a autorov nie je v zákone možné, zákon nemôže pomenovať všetky modelové situácie,“ bráni sa ministerstvo financií.

Zatiaľ treba vychádzať zo základnej definície rozdelených príjmov a zo zásady, že odvodom podliehajú iba aktívne príjmy. Aktívnymi príjmami umelcov a autorov budú príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu na základe zmluvy o vytvorení diela a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. „Vzťahuje sa to napríklad na príjmy výkonného umelca – herca z jeho umeleckého výkonu v divadle,“ približuje Daniela Šulcová z rezortu práce.

Pasívnymi príjmami sú zase príjmy z použitia diela alebo umeleckého výkonu na základe licenčnej zmluvy. Pasívnosť príjmu podľa rezortu práce spočíva v tom, že autor má príjem z udelenia súhlasu na použitie už vytvoreného diela, a nie príjem z vytvorenia diela. „Bez tohto zásahu by už od roku 2012 museli platiť odvody aj umelci za diela vytvorené v dávnej minulosti, hoci dnes už zo zdravotných dôvodov nemôžu pracovať a v súčasnosti už aktívne príjmy nemajú,“ zhodnotil minister práce Jozef Mihál.

Čo znamenajú zmeny pre umelca, ktorý bude podávať daňové priznanie za rok 2011 a uvedie v ňom iba príjmy z umeleckej činnosti (§ 6 ods. 2 písm. a) ZDP)? „Bez ohľadu na to, aký je tento príjem vysoký, nevzniká tomuto umelcovi povinnosť platiť odvody ako SZČO od 1. júla 2012 do 30. júna 2013,“ uzatvára hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.