07.09.2011, 00:00

Zranenie mimo služby zníži nemocenskú

Bojové akcie, dodržiavanie bezpečnosti, záchrana ľudských životov či majetku alebo manipulácia so strelnými zbraňami. Je to práca, ktorá prináša so sebou mimoriadne fyzické i psychické vypätie síl, a preto nemožno vylúčiť, že dôjde k zraneniu či trvalému poškodeniu zdravotného stavu policajta, vojaka, hasiča či záchranára.

Zákony myslia na ich ochranu nadštandardným nemocenským zabezpečením formou náhrady služobného platu, výplatou nemocenského, vyrovnávacej dávky i materského príspevku. Aj tu vláda pripravuje zmeny, ktoré sa dotknú všetkých príslušníkov. Argumentuje potrebou vniesť do systému spravodlivosť.

„Výnimkou sú zmeny v sociálnom zabezpečení, ktoré sa budú týkať iba novoprijatých príslušníkov ozbrojených zložiek po nadobudnutí účinnosti novelizácie zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,“ potvrdzuje Lukáš Milan z komunikačného odboru ministerstva obrany.

Novela ešte nemá paragrafové znenie, ale ako potvrdilo ministerstvo vnútra, ktoré zastrešuje tvorbu novelizácie, má sa tak stať do konca tohto roka. Vyplýva to z uznesenia vlády ku schválenej Analýze systému sociálneho systému ozbrojených zložiek.

Nemocenské
Najväčšie zmeny sa podľa zámerov vlády dotknú policajtov, vojakov, colníkov, hasičov a záchranárov práve v poskytovaní nemocenskej dávky. Rozsah nárokov sa oproti súčasnému stavu nemení.

Po tridsiatich dňoch dočasnej zdravotnej neschopnosti dostáva policajt a vojak nemocenské vo výške 70 percent čistého denného služobného platu až do skončenia péenky, najdlhšie však do jedného roka. Ak si však spôsobil zranenie sám, pri páchaní trestnej činnosti alebo pod vplyvom omamných látok, dostane od 1. dňa nemocenské len v polovičnej výške (35 %). „V týchto prípadoch bude výška poberania nemocenskej dávky obdobná ako vo všeobecnom systéme nemocenského poistenia,“ konštatuje sa vo vládnom materiáli. Teda sa na nich budú vzťahovať podmienky ako pre bežných poistencov Sociálnej poisťovne.

Znamená to, že za prvé tri dni budú dostávať nemocenské iba vo výške 25 percent denného vymeriavacieho základu a od štvrtého dňa 55 percent tí policajti alebo vojaci, ktorí si dočasnú neschopnosť spôsobí napríklad alkoholom, drogami, sebapoškodením či úmyselným trestným činom. Ministerstvo vnútra musí vypracovať postup, ako sa budú posudzovať jednotlivé diagnózy, ktoré nesúvisia s výkonom služby.

Do všeobecného systému „spadnú“ takisto aj tí policajti a vojaci, ktorí porušia liečebný režim, alebo sa liečia z úrazu, ktorý nesúvisí s výkonom služby. Zmeny budú podľa analýzy zároveň nútiť zamestnávateľov, aby dodržiavanie liečebného režimu kontrolovali, pretože poberanie nemocenskej do 30 dní budú už hradiť z vlastných mzdových prostriedkov, a nie osobitných účtov rezortov.

Náhrada platu
V súčasnosti majú policajti a vojaci nárok na náhradu služobného platu pri prvých 10 dňoch pracovnej neschopnosti. Nemôže o ňu požiadať príslušník ozbrojených síl, ktorý poberá nemocenské, lebo si poškodil zdravie vlastným zavinením.

Od 11. dňa péenky dostávajú náhradu služobného platu vo výške 100 percent čistého platu až do jedného roka len tí policajti a vojaci, ak sa zranili v službe alebo ich zdravotná neschopnosť súvisí s chorobou z povolania. V ostatných prípadoch, s výnimkou sebapoškodzovania, môžu poberať náhradu platu najviac 30 dní. Tieto pravidlá by mali zostať naďalej v platnosti bezo zmien.

Materské a vyrovnávací príspevok
Budúce matky, ktoré pracujú v ozbrojených zložkách, nemajú v súčasnosti osobitné podmienky a výhody v poskytovaní materského príspevku a ani mať nebudú. Rovnako ako matky v civile môžu poberať materské 34 týždňov vo výške 60 percent denného vymeriavacieho základu.

Od budúceho roka by sa vojačkám a policajtkám, tak ako ostatným matkám, predĺžila materská dovolenka o ďalších šesť týždňov na 40 týždňov a výška materského sa zvýši na 65 percent z vymeriavacieho základu.

Zmeny sa nechystajú ani vo výplate vyrovnávacieho príspevku, ktorý je určený pre tehotné policajtky alebo vojačky. Tie síce naďalej vykonávajú svoje povolanie aj počas tehotenstva, ale boli preložené na inú funkciu alebo prácu, pričom neboli zaradené mimo služby. Vyrovnávací príspevok dostávajú a naďalej budú dostávať vo výške rozdielu medzi čistým služobným platom pred preradením a po preradení na výkon inej služby.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.