19.06.2015, 10:00

Poistenie pred dovolenkou vám môže ušetriť stovky až tisíce eur

Čoraz viac si uvedomujeme význam cestovného poistenia. Či už sa chystáme na služobnú cestu, alebo letnú dovolenku.

Skôr ako vycestujete, dbajte na ochranu zdravia a majetku. Okrem pokazeného zážitku si totiž môžeme z vysnívanej destinácie priniesť aj faktúru od lekára na tisícky eur.

Dovolenková sezóna sa už rozbieha a veľká časť Slovákov ju strávi mimo svojho domova, pri mori, na horách či cestou za poznaním ďalekých krajín. Ani dnes sa ešte nemôžeme vyhnúť všetkým rizikám, či už je to ochorenie, úraz, alebo poškodenie či strata vecí. Ak nastane takáto neočakávaná udalosť, okrem pokazenia zážitku z cesty spôsobí aj náklady, ktoré môžu aj presiahnuť finančné možnosti cestovateľa.

Ako predchádzať problémom

Nepríjemným následkom nečakaných udalostí môžeme čiastočne predchádzať dobrou prípravou na cestu a opatrnosťou počas nej. „Napríklad zistením informácií o navštívenej krajine alebo regióne, keď si zistíme epidemiologickú a bezpečnostnú situáciu, klimatické podmienky, odporúčania ministerstva zahraničných vecí, prispôsobíme druh cestovania a cieľ cesty veku, zdravotnému stavu a kondícii, zvýšime dôraz na hygienu najmä v exotických destináciách,“ vysvetľuje Artur Šturmankin z poisťovne Allianz. Dôležité je aj pitie a jedenie len bezpečných potravín a časté umývame rúk. 
„Ak nemusíte, neberte veľmi cenné veci. Ak ich máte so sebou, tak ich uschovajte v hotelovom trezore, buďte opatrní na miestach, kde je veľa ľudí, a nenechávajte si veci bez dozoru,“ dodáva Šturmankin. Ak napriek tomu dôjde k nepríjemnej udalosti, kvalitné cestovné poistenie s čo najširším krytím zabezpečí pomoc a zmierni jej následky.

Kedy nestačí európsky preukaz poistenca

Mnoho cestovateľov sa spolieha len na európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten však platí iba v krajinách Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, a zdravotná starostlivosť poskytovaná na jeho základe má určité obmedzenia. 
Primárny rozdiel je v tom, že kým komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení, preukaz kryje výlučne zdravotnú starostlivosť u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia, a to len v rozsahu služieb poskytovaných z verejného zdravotného poistenia v danej krajine. „Starostlivosť sa poskytuje za rovnakých podmienok ako miestnym, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií. To znamená, že ak existuje za zdravotnú starostlivosť v krajine spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak ako poistenec tej-ktorej krajiny Európskej únie,“ vysvetľuje Judita Smatanová z poisťovne Union. Napríklad v Taliansku zaplatíte celú cenu liekov, vo Francúzsku až 30-percentnú spoluúčasť pri ošetrení.
Ak sa dovolenkár spolieha len na EPZP, musí rátať s tým, že nepokryje transport pacienta späť na Slovensko a takisto neuhradí ani prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine. „Treba dať pozor hlavne v prípade rekreačného dovolenkového pobytu na takzvaných hotelových lekárov v južných krajinách, ktorí obyčajne žiadajú za liečbu hotovosť a ktorí dokument EPZP neakceptujú a väčšinou nemajú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou alebo zdravotným fondom,“ varuje Smatanová.

Najčastejšie problémy Slovákov

– žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur),
– chrípka, angína a zápal priedušiek s horúčkami (náklady približne 160 eur)
– alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) 
– alergie, kožné ochorenia (náklady približne 130 eur) 
– angíny, infekcie dýchacích ciest (náklady približne 200 eur) 
– zápaly ucha (náklady približne 160 eur)
– poranenia morským ježkom, jedovatou rybou (náklady približne 120 eur)
– jednoduchšia zlomenina nohy (náklady približne 800 eur) 

Čo si vypýtať od lekár po ošetrení

Pri ambulantnom ošetrení si zahraničný lekár spravidla vyžiada hotovostnú platbu. „Ošetrení by si mali vypýtať všetky potrebné doklady, a teda lekársku správu na meno poisteného s diagnózou, rozpis úkonov a poplatkov, predpis liekov a doklad o zaplatení," vysvetľuje Šturmankin.

V prípade straty batožiny na letisku

Okrem úrazu alebo ochorenia môže letnú dovolenku skomplikovať aj strata, odcudzenie či poškodenie batožiny. Hneď ako zistíte, že vám prepravca batožinu nedoručil, skontaktujte sa s jeho zástupcom a vyžiadajte si zápis o vzniknutej škode. „V prípade leteckej dopravy je na tieto účely na letisku zriadené osobitné pracovisko, kde pri stratenej batožine cestujúcemu vystavia potvrdenie, takzvaný Property Irregularity Report (PIR),“ vysvetľuje Šturmankin. 
Po návrate domov treba stratu, takisto ako aj iné škody – krádež vlámaním, poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou či vzniknuté pri dopravnej nehode alebo úraze, na osobných veciach, elektronických prístrojoch či športovom náradí – nahlásiť poisťovni a doložiť potrebné dokumenty, ako doklad od prepravcu (PIR), originál letenky alebo cestovného a batožinového lístka. 

Krádež v hoteli

Ak klient v zahraničí príde o osobné veci vlámaním, napríklad do hotelovej izby či auta, alebo lúpežou, treba prípad ohlásiť na polícii (v prípade krádeže z hotelovej izby aj hotelu) a k hláseniu poistnej udalosti doložiť policajný zápis a ďalšiu dokumentáciu. Likvidátori poistných udalostí z Allianz radia, aby ste si radšej na mieste vlámania urobili aj vlastnú fotodokumentáciu.

Chráňte svoj domov, zamknúť niekedy nestačí

Počas cestovateľskej horúčky by dovolenkári nemali zabudnúť na jednu z najdôležitejších vecí, a to zabezpečiť svoj domov proti vlámaniu. „Ak k vlámaniu dôjde, poisťovňa posudzuje, či majiteľ nehnuteľnosti splnil všetky podmienky zabezpečenia domácnosti, pričom požadovaný spôsob zabezpečenia sa posudzuje vzhľadom na výšku dohodnutej poistnej sumy,“ vysvetľuje Šturmankin.
Rozumné je dohodnúť si aj občasnú návštevu príbuzných, ktorí sa aspoň krátko zdržia v dočasne opustenom dome alebo byte. Večer rozsvietia svetlo a zmenia vonkajšie znaky, akými sú nastavenie roliet či žalúzií. 
Pred odchodom na dovolenku je dobré uzavrieť prívod vody, hlavný uzáver plynu a vypnúť ističe. Všetky okná musia byť poriadne zatvorené a dvere zamknuté.
V prípade vlámania by mal klient ihneď privolať políciu a škodovú udalosť nahlásiť poisťovni. Je dobré mať vlastnú fotodokumentáciu bytu pred aj po poistnej udalosti, čo proces likvidácie výrazne urýchli. „Ak klient nemá celoročne poistenú domácnosť, pri uzatváraní cestovného poistenia si môže klient uzatvoriť aj poistenie opustenej domácnosti. Vďaka nemu si môže užiť pokojnú dovolenku, pretože vybavenie domácnosti má poistené napríklad proti vlámaniu, pre prípad živelnej pohromy, proti požiaru či proti vandalizmu. Zabezpečí si tak napríklad aj to, že ak by vypadla elektrina vinou jej dodávateľa, potraviny, ktoré sa tak v chladničke či mrazničke pokazili, mu preplatí poisťovňa,“ povedal Milan Janásik z poisťovne Generali.

Tipy, ako si zabezpečiť majetok

– nehovorte každému, kedy a na ako dlho odchádzate na dovolenku 
– nezaťahujte rolety a žalúzie 
– uschovajte peniaze, cenné veci a doklady do bezpečnostnej schránky v banke alebo do domáceho trezoru 
– nenechávajte kľúče pod rohožkou, v kvetináči a podobne
– zverte kľúč od bytu spoľahlivému susedovi alebo príbuznému, ktorý bude váš byt pravidelne kontrolovať a vyberať poštu či zalievať kvety 
– vytvorte zdanie, že je v byte niekto prítomný, napríklad využite elektronické spínacie zariadenia, ktoré podľa nastavenia na určitý čas rozsvietia svetlá, zapnú rádio, televíziu a pod. Požiadajte o to osobu, ktorej ste zverili kľúče 
– keď idete na dovolenku bez svojho vozidla, ak môžete, zaparkujte u niekoho na dvore, v garáži 
– ak nemáte túto možnosť, nezaparkujte na opustenom alebo zle osvetlenom mieste alebo na mieste, ktoré má zlú povesť 

Zverejňujete svoje súkromie na sociálnych sieťach?

V elektronickej dobe na cestovateľov číha ešte jedno riziko – internet. Dovolenkári majú vo zvyku svojich priateľov na sociálnych sieťach vopred informovať, kedy a kam na svoju vysnívanú dovolenku vycestujú. Počas rekreácie sa potom na svojich profiloch pochvália rôznymi zážitkovými videami a fotografiami. Pri ich zverejňovaní by však mali byť opatrní. Súkromné informácie môžu zneužiť aj zlodeji, ktorí si tak vytypujú prázdny dom alebo byt.

Nezabudnite na svoje auto

„Každé vozidlo musí mať zo zákona povinné zmluvné poistenie, ktorého platnosť preukazuje vodič v zahraničí zelenou kartou. Tú odporúčame klientovi mať v každom prípade pri ceste do zahraničia so sebou,“ hovorí Beata Lipšicová z poisťovne Uniqa.
Okrem cestovného poistenia, ktoré chráni samotných cestujúcich, odporúčame pri ceste do zahraničia uzatvoriť si aj havarijné poistenie auta. „To slúži na krytie prípadných škôd, ktoré sú spôsobené živelnými udalosťami, haváriou, vandalizmom alebo krádežou vozidla,“ hovorí Smatanová.
Cena havarijného poistenia sa odvíja od novoceny poisťovaného vozidla, veku držiteľa a klientom zvolenej spoluúčasti. „Havarijné poistenie vám prostredníctvom asistenčných služieb zabezpečí aj náhradné ubytovanie či náklady spojené s dopravou na Slovensko,“ dodáva. „V rámci cestovného poistenia ponúkame napríklad poistenie aj s rizikom asistencia k motorovému vozidlu,“ hovorí Milan Janásik z Generali. Využijú ho dovolenkári, ktorí do dovolenkovej destinácie cestujú vlastným autom. „Poistenie kryje napríklad prípady technickej poruchy na vozidle, haváriu, defekt, nedostatok pohonných látok, vybitie batérie. Klientovi podáme pomocnú ruku, poskytneme pomoc a kontakty, zorganizujeme opravu na mieste, odtiahnutie do servisu alebo úschovu vozidla. Ak nebude možné do 12 hodín opraviť (sfunkčniť) vozidlo, zabezpečíme a uhradíme aj náhradné vozidlo či náhradné ubytovanie,“ dodáva.

Čo ešte pripoistiť?

Klient by si mal dojednať poistenie aj s krytím batožiny, pátrania a záchrany. Ak sa chystá na letnú dovolenku s rodinou, odporúčame uzatvoriť aj poistenie storna zájazdu, ktoré kryje riziko nenastúpenia na zájazd alebo prerušenie cesty z rôznych dôvodov, ako sú náhle ťažké ochorenie cestujúcich, ale aj necestujúcich rodinných príslušníkov. 

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.