08.09.2014, 18:00

Smrteľné úrazy číhajú na stavbách. Pri pádoch či kopnutí prúdom

Viete presne, čo je pracovný úraz? Musí súvisieť s prácou, ale nesmie sa stať napríklad pri obede či na návšteve u lekára. Ani na ceste tam či späť.

Za posledných sedem rokov si stavebníctvo pripísalo na svoje konto až 20 percent všetkých smrteľných pracovných úrazov a 15 percent úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Stavebné odvetvie patrí dlhodobo k najrizikovejšej práci, tvrdí hovorkyňa Národného inšpektorátu práce Slavěna Vorobelová.

Zlé plánovanie práce

„Najčastejšou príčinou závažných pracovných úrazov v stavebníctve sú pády osôb z výšky, zasypanie zamestnancov vo výkopoch, úrazy elektrickým prúdom a úrazy pri práci so stavebnými strojmi,“ vymenúva Vorobelová. Podstatná časť týchto úrazov podľa nej súvisí s chybami v plánovaní, a to najmä s nesprávnou organizáciou práce či použitím nebezpečných pracovných postupov.
„Často chýbajú alebo sú nedostatočné ochranné zariadenia a zabezpečenia. V zväčšenej miere sa zistené nedostatky spájajú so zlým technickým stavom dočasných elektrických zariadení na staveniskách,“ dodáva.

Nekvalifikovanosť robotníkov  

Za problém v stavebníctve označila hovorkyňa aj to, že zamestnanci v tejto oblasti pracujú v mnohých prípadoch krátkodobo či sezónne a nemajú vytvorené potrebné pracovné návyky. Príčinou úrazov je aj nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon.
„Najčastejšie sa pracovné úrazy stávajú pri výstavbe obytných a neobytných budov a pri výstavbe ciest a diaľnic,“ približuje hovorkyňa. K najväčšiemu počtu úrazov dochádza v malých a stredných firmách, ktoré tvoria viac ako 90 percent odvetvia. Z pohľadu toho, kedy sa úrazy stávajú, sú najrizikovejšími mesiace máj a august.

Postih za kroky proti predpisom

Od začiatku tohto roka eviduje inšpektorát 278 registrovaných pracovných úrazov v stavebníctve, z nich päť smrteľných a 14 s ťažkou ujmou na zdraví. Vlani ich bolo celkovo 463, vrátane šiestich smrteľných a 22 ťažkých. V roku 2012 malo z počtu 511 registrovaných úrazov pri práci 13 za následok smrť a 19 ťažkú ujmu na zdraví. „V prípade smrteľného pracovného úrazu a ťažkej ujmy na zdraví hrozí zamestnávateľovi za porušenie predpisov postih najmenej 33-tisíc eur,“ uzatvára hovorkyňa Národného inšpektorátu práce.

Čo je pracovný úraz

Aby poškodenie zdravia alebo smrť boli pracovným úrazom, musia sa stať zamestnancovi v pracovnom pomere a musia vzniknúť nezávisle od vôle zamestnanca krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri:

  • plnení pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu,
  • inej činnosti vykonávanej na príkaz zamestnávateľa,
  • činnosti, ktorá je predmetom pracovnej cesty,
  • úkonoch potrebných na výkon práce,
  • úkonoch potrebných pred začiatkom práce, zvyčajných počas práce alebo nevyhnutných po jej skončení,
  • vyšetrení v zdravotníckom zariadení, ale vykonávanom na pokyn zamestnávateľa alebo pri ošetrení pri prvej pomoci a pri ceste na ne a späť
  • plnení pracovných úloh.

Pracovný úraz je aj služobný úraz štátnych zamestnancov, vojakov, policajtov, hasičov, colníkov, príslušníkov SIS, väzenskej stráže a horských záchranárov.

Čo nie je pracovný úraz

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa stal zamestnancovi pri ceste do zamestnania alebo z neho, a nie je ním ani úraz vzniknutý pri stravovaní, ošetrení alebo vyšetrení v zdravotníckom zariadení, ani na ceste na ne a späť.

Ako je to so živnostníkmi

Keďže nevykonávajú svoju prácu v pracovnom pomere k zamestnávateľovi, úraz, ktorý vznikne živnostníkovi pri práci, nie je pracovným úrazom podľa Zákonníka práce.

Súvisiace články

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.