05.01.2015, 00:03

Top 15 zmien pre zamestnancov v roku 2015

Vybrali sme pre vás najdôležitejšie povinnosti a zmeny, na ktoré by ste nemali v novom roku zabudnúť. Ak sa tak ale stane, môžete prísť o peniaze.


1. 
Termín na zmenu zdravotnej poisťovne  
(Povinnosť do 8. januára)

Ak od nového roka meníte zdravotnú poisťovňu (prihlášku do novej zdravotky ste si museli podať do 30. 9. 2014), musíte najneskôr do 8. januára túto zmenu oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Je to dôležité preto, aby zamestnávateľ odvádzal za vás poistné do správnej zdravotnej poisťovne. Ak to neurobíte, môžete dostať pokutu až 331 eur. 
Povinnosť nahlásiť zmenu poisťovne máte aj voči lekárovi, s ktorým máte dohodu. V tomto prípade síce zákon neurčuje lehotu, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odporúča urobiť tak čo najskôr, aby lekár posielal správu o výkonoch do patričnej poisťovne. V tomto prípade za nesplnenie povinnosti pokuta nehrozí. 
POZOR!
Zamestnanec musí vrátiť preukaz poistenca svojej pôvodnej zdravotke. Vrátiť treba aj európsky preukaz zdravotného poistenia. Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí pokuta do 165 eur. 


2. 
Vyhlásenie na zdanenie príjmov  
(Povinnosť do 31. januára)

Do konca januára 2015 musíte v mzdovej učtárni podpísať tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti na rok 2015. Na základe neho vám zamestnávateľ bude alebo nebude naďalej uplatňovať daňovú úľavu a nárok na daňový bonus.


3.
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela
(Povinnosť do 31. januára)

Ako zamestnanec máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, čo urobíte opäť prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti na rok 2015.
Ak ste mali vlani základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 022,31 eura, nezdaniteľná časť je 3 803,33 eura. 
Môžete si ju uplatniť len vtedy, ak s vami manželka žije v domácnosti a zároveň:
– starala sa o maloleté dieťa 
– v zdaňovacom období dostávala príspevok na opatrovanie 
– bola uchádzačkou o zamestnanie 
– je zdravotne postihnutá
POZOR! 
Ak sú počas roka tieto podmienky splnené len jeden alebo niekoľko mesiacov, zníži sa vám základ dane o alikvotnú výšku. 


4.
Daňový bonus na vyživované dieťa
(Povinnosť do 31. januára)

Ak ste mali ako zamestnanec v roku 2014 príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 2 112 eur alebo ste mali v tejto výške príjmy z podnikania a vykázali ste základ dane, môžete si na vyživované dieťa uplatniť daňový bonus v ročnej výške 256,92 eura (12 x 21,41 eura). Alebo vo výške za úmerný počet mesiacov, v ktorých bolo dieťa v opatere. Opäť to urobíte prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti na rok 2015.
POZOR! 
Hranica minimálneho ročného príjmu pre priznanie daňového bonusu (6-násobok minimálnej mzdy) sa v tomto roku zvyšuje zo sumy  2 112 eur ročne (176 eur mesačne) platnej  v roku 2014 na 2 280 eur ročne (190 eur mesačne)  v roku 2015. 


5. 
Uplatnenie daňových zvýhodnení
(Povinnosť do 31. januára)

Ak sa vám nárok pri daňovej úľave a daňovom bonuse nejako zmenil, musíte to uviesť v spomínanom Vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti. Zamestnávateľ vám potom tieto daňové zvýhodnenia začne uplatňovať alebo ich zruší. 
Príklad: Ak povedzme beriete starobný dôchodok, k 1. 1. 2015 zamestnávateľ neuplatní váš nárok na mesačnú daňovú úľavu. Alebo ak sa vám narodilo dieťa, pri ktorom chcete mať nárok na bonus, zamestnávateľ to „zanesie“ do vašej agendy. Alebo, naopak, ak si po novom bonus na vaše dieťa chcete preniesť na vášho partnera, zamestnávateľ to opäť zohľadní vo vašej agende. 


6.
Zdravotná odpočítateľná položka
(Povinnosť do 25. januára)

Za zamestnancov, ktorí majú k 1. 1. 2015 hrubú mzdu nižšiu ako 570 eur (menej ako 6 840 eur ročne), bude od roku 2015 platiť zdravotné poistenie štát. Títo zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o odpis odpočítateľnej položky zo svojho zdravotného poistenia. 

Oznámenie musia zamestnanci podať zamestnávateľovi na predpísanom tlačive do 25. 1. 2015.  Ostatní zamestnanci, ktorým vznikne pracovný pomer po 1. 1. 2015, si ju môžu uplatniť do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. 
Pri platení preddavkov na poistné sa položka bude môcť uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Ak ich je viac alebo ide o SZČO, položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní. Odvody sa tak znížia zhruba 600-tisíc zamestnancom. 

Príklad: Zamestnanec dostávajúci minimálnu mzdu nebude platiť žiadne zdravotné odvody. Pri náraste príjmu o jedno euro klesne suma odpočítateľnej položky o dve eurá. Napríklad zamestnanec s mesačným príjmom 500 eur v hrubom zaplatí zdravotné odvody 9,33 eura namiesto doterajších 20 eur. Zamestnávateľ za neho odvedie namiesto 50 eur iba 23,33 eura. 

Ktorých zamestnancov sa to týka
– v pracovnom pomere
– v štátnozamestnaneckom pomere
– v služobnom pomere
– v štátnej službe 

Aký musí byť vymeriavací základ zamestnanca
– od 380 eur do 570 eur mesačne, teda od 4 560 eur do 6 840 eur ročne
 
 Koho sa to netýka
– SZČO
– zamestnanca s odvodovým zvýhodnením pre dlhodobo nezamestnaných občanov
– dohodára
– členov štatutárnych orgánov poberajúcich za výkon funkcie odmenu
– spoločníkov s. r. o. poberajúcich odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti
– poslancov v samosprávach, ústavných činiteľov
– osoby pracujúce vo väzbe
– osoby pracujúce na základe príkaznej zmluvy a zmluvy o dielo
– osoby s príjmami z podielov na zisku


7. 
Ročné zúčtovanie
(Povinnosť do 5. februára)

Zamestnanec môže do 5. februára 2015 požiadať zamestnávateľa, aby mu pripravil potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014. 

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Súvisiace články

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.