09.02.2016, 00:00

20 otázok a odpovedí o účtovníctve pre živnostníkov a eseročky

Ako správne účtovať, keď ste živnostník či eseročka? Ktoré sú najdôležitejšie zmeny v účtovníctve za posledné mesiace? Na tieto i ďalšie otázky vám odpovedajú experti HN Poradne.

1. Najdôležitejšie zmeny v účtovníctve

Otázka: Čo považujete za najdôležitejšie zmeny v účtovníctve za posledné obdobie roku 2015 či 2016? Má to nejakú nadväznosť na daňové priznanie?

Radí Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa

Po daňových licenciách, obmedzenom odpočte starej straty či priamom zvýšení sadzieb sú tu výrazné účtovné zmeny. Reforma sa dotkla odpisov ako takých, obmedzené sú daňové výdavky – niektoré sú zrušené úplne, iné limitované, rovnako je veľa otvorených otázok a komplikácií pri zmene účelu nehnuteľnosti, respektíve pri kombinovanom účele nehnuteľnosti. Niektoré administratívne budovy nevýrobného charakteru sa odpisujú 40 namiesto 20 rokov. V praxi sa tak odpisy budov nevýrobného charakteru rozpočítavajú na viac rokov. Zvýši sa daňový základ, z ktorého sa počítajú dane, a štátu odvedieme viac. Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby (ak je využívaný aj na súkromné účely) a s ním súvisiacich výdavkov, výdavok má daňový efekt len v pomernej časti, a to buď vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80% alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu. Nárok na uplatnenie v 100 % výške je iba v prípade, ak daňovník jednoznačne preukáže 100-percentné použitie majetku na podnikateľské účely. Táto úprava sa dotýka aj ostatných výdavkov súvisiacich s automobilom – opráv, príslušenstva, nákupu pneumatík a podobne. Dôležité je tiež upozorniť na skrátenú dobu umorovania daňových strát. Podnikatelia si môžu odpočítať od základu dane daňovú stratu už len rovnomerne, počas najviac štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období vo výške 1/4 ročne (namiesto pôvodných 7 rokov a možnosti aj nerovnomerného odpisovania).

2. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve

Otázka: Začínam podnikať ako živnostník, len si nechcem na začiatku platiť nejakú účtovníčku. Čo by bolo pre mňa najjednoduchšie z pohľadu účtovania – aký typ účtovníctva či evidencie?

Radí Martin Palkovič, účtovná spoločnosť Palkovič

Máte možnosť vybrať si z troch možností: paušálne výdavky, daňová evidencia, jednoduché účtovníctvo. Ak to nie je nutné, tak by som sa do jednoduchého účtovníctva nepúšťal. V závislosti od príjmu by som si zvolil paušálne výdavky alebo daňovú evidenciu. Nedá sa povedať, že v tomto prípade určite jedno alebo druhé. Treba postupovať individuálne v závislosti od konkrétnych čísel. Daňová evidencia obsahuje len rozdelenie na príjmy a výdavky. Súčty zdaniteľných príjmov a zdaniteľných výdavkov len prenesiete do daňového priznania na daň z príjmov – fyzické účtovníctvo. Je to zjednodušené účtovníctvo. Evidenciu je možné riešiť aj pomocou excelovskej tabuľky. Ak to zvládnete sám, účtovníčku nepotrebujete.

3. Časté chyby pri účtovaní

Otázka: Na čo si treba dať pozor pri uzatvorení účtovníctva pri jednoduchom i podvojnom účtovníctve? Aké sú časte chyby?

Radí Martin Palkovič, účtovná spoločnosť Palkovič

Ak si vedú účtovníctvo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sami, zväčša zabúdajú na mínusové stavy v pokladnici. Ak sú eseročky, zabúdajú v daňovom priznaní na pripočítateľné položky, ktorými nemôžu znížiť základ dane. V prípade, ak používajú paušálne výdavky a nepodnikali celý rok, zabúdajú na maximálny strop paušálnych výdavkov 420 eur. Tento výpočet si treba sledovať, pretože softvér nevie, na koľko mesiacov paušálnych výdavkov máte nárok. Pri podaní daňového priznania je asi najčastejšou chybou nepodpísanie všetkých potrebných tlačív, respektíve absencia niektorých tlačív.

4. Prenájom bytu

Počula som, že do výdavkov si môžem dať len 80 percent nájmu, ktorý platím ako firma za prenájom. Ako to teda je?

Radí Martin Tužinský, daňový poradca

Prvá rada na úvod (samozrejme v dobrom) – nepočúvajte, ale radšej čítajte. Osobne zbožňujem informácie typu „jedna pani povedala“. Paušalizácia výdavkov na 80 percent bola upravená od januára 2015 ustanovením paragrafu 2 písm. i) zákona o dani z príjmov v nadväznosti na paragraf 19 ods. 2 písm. t) citovaného zákona. Krátia sa výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie a prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku v prípade, ak ide o taký majetok, ktorý sa používa aj na súkromné účely. Uvedený postup sa neuplatní pri nehnuteľnostiach a automobile poskytnutom aj na súkromné použitie zamestnancovi, ak mu je zdaňované 1% z upravenej vstupnej ceny vozidla. Ak ide o nájom napr. kancelárie, ktorú používate na svoje podnikanie, uplatníte si náklad (výdavok) vo výške 100%. Ak by ste prenajatý priestor používali napríklad 30 percent na súkromné účely a 70 percent na podnikanie, uplatníte si do daňových nákladov (výdavkov) iba 70 percent sumy prenájmu.

5. Prenájom auta a daňové doklady

Otázka: Naša firma má v predmete podnikania „prenájom jedno a dvojstopových motorových vozidiel“ a kúpili sme vozidlo na prenájom pre jednu dopredu dohodnutú fyzickú osobu. Fyzická osoba odstúpila od dohody a auto máme kúpené, DPH žiadané naspäť, auto máme vo firme. Môžeme mať auto evidované bez nájomnej zmluvy?

Radí Martin Tužinský, daňový poradca

Automobil bude naďalej súčasťou obchodného majetku. V roku 2015 ste si mohli uplatniť daňové odpisy v pomernej výške v závislosti od doby prenájmu automobilu. Ak by ste v roku 2016 automobil nikomu neprenajali a ak by ste ho ani nepoužívali pre svoje potreby, potom by ste si nemohli uplatniť daňové odpisy, museli by ste ich totiž v zmysle paragrafu 22 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov???????. Zmenou zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2016 je daňový výdavok definovaný ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu. Potom by v roku 2016 ani poistenie automobilu zrejme nemalo byť daňovo uznané.

6. Zdanenie záväzkov v obchodnom styku

Otázka: Chcel by som sa opýtať, ako je to so zdanením, resp. zdaňovaním záväzkov vzniknutých z obchodného styku. Právnická osoba dlhuje osobe fyzickej určitú sumu už viac ako 3 roky. Dlh uznali a vzájomne sa dohodli na dlhodobom splátkovom kalendári (3-až 4-ročnom), ktorý dlžník dodržiava.

Radí Martin Tužinský, daňový poradca

Základ dane z príjmov sa v zmysle paragrafu 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov zvyšuje v prípade záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa paragrafu 19 zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku: a)360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 percent menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, b)720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50 percent menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, c)1080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 percent menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti. Na účely tohto ustanovenia zákona sa však neprihliada na dohodu o predĺžení lehoty splatnosti záväzku, čiže dohoda o dlhodobom splátkovom kalendári nemení nič na povinnosti zvýšenia základu dane z titulu neuhradenia tohto záväzku v splatnosti. Tento zákaz je možné obísť tzv. privatívnou nováciou záväzku, keď sa pôvodný záväzok vzniknutý z obchodného styku nahradí novým záväzkom, napríklad poskytnutou pôžičkou alebo úverom. Pôvodný záväzok je teda „splatený“ poskytnutou pôžičkou, ktorá sa môže splácať dlhšie obdobie (napríklad 3 – 4 roky). Pôžička v zmysle platných ustanovení Občianskeho zákonníka môže byť aj bezúročná.

7. Platenie preddavkov v roku 2016

Otázka: Za rok 2015 mi vychádza daň vyše 2700 eur, podnikám ako eseročka. Ako to bude tento rok s preddavkami? Musím ich platiť, alebo mi ich úrad môže aj odpustiť?

Radí Martin Palkovič, účtovná spoločnosť Palkovič

Ak vaša daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 2500 eur a zároveň je nižšia ako 16600 eur, musíte platiť preddavky na daň z príjmov – štvrťročne. Ak predpokladáte slabší rok a výška preddavkov nebude zodpovedať vašej predpokladanej d

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.