01.11.2014, 05:00

Daňovú stratu si nemôže odpísať živnostník, ktorý má paušál

Poradňa HN. Ako si odpisovať daňové straty. Čo spôsobí podnikateľom zmena pravidiel odpisovania.

Novela zákona o dani z príjmov z dielne Smeru-SD zmenila v tomto roku podmienky odpisovania daňových strát. Naši odborníci odpovedajú na otázky čitateľov HN.


1.
Živnostník verzus odpisy

Môže si straty odpísať aj živnostník, alebo len firma, teda právnická osoba?
Daňové straty si nemôže odpísať živnostník, ktorý využíva tzv. paušálne výdavky. Výdavky uplatnené percentom z príjmov, ako zdôrazňuje Finančná správa, nespĺňajú podmienky daňových výdavkov. Preto daňovú stratu nemôže vykázať daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky.
Takýto podnikateľ si v nich uplatňuje sumy poistného a príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie, na starobné dôchodkové sporenie, ale aj ďalšie náklady spojené s podnikaním.
2.
Ako uviesť zákon do praxe

Kedy bude k zákonu o dani z príjmov pripravený metodický pokyn, aby podnikatelia a účtovníci vedeli, ako odpisovať straty?
Finančné riaditeľstvo pripravilo metodický pokyn k uplatneniu odpočtu daňovej straty k novele zákona účinnej od 1. januára 2014. V súčasnosti je však v legislatívnom konaní ďalšia zmena, ktorá bude platiť od januára 2015. Upresní odpisy, ktoré sa však už nebudú dať uplatniť rovnomerne po tretinách a poloviciach, ale iba po štvrtinách. Táto zmena bude mať vplyv na uplatňovanie daňovej straty vykázanej už v roku 2014. Z tohto dôvodu Finančná správa pripraví nový metodický pokyn k uplatneniu daňovej straty a vydá ho po skončení legislatívneho procesu. 
Znova problematickým môže byť pre rok 2015 aj príprava tlačív - daňových priznaní pre právnické, ako aj fyzické osoby. Ich zhotovenie a zverejnenie takmer každý rok mešká. Príprava týchto tlačív totiž závisí aj od legislatívy, keďže sa do nich musia zapracovať aktuálne zmeny. Preto to trvá aj niekoľko mesiacov.  
 


3.
Čo si odráta živnostník

Z akých príjmov si môže fyzická osoba uplatniť od zdaňovacieho obdobia 2014 daňovú stratu? 
Za zdaňovacie obdobie 2014 môže fyzická osoba vykázať daňovú stratu iba z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale len z tzv. aktívnych príjmov. Nedá sa odrátať napríklad z príjmov za tantiémy či prenájom nehnuteľností. Túto daňovú stratu vykázanú za rok 2014 môže fyzická osoba odpočítať iba od čiastkového základu dane, a to rovnomerne počas najviac štyroch bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období počnúc rokom 2015.
V zdaňovacom období 2014 môže fyzická osoba umoriť aj straty z predchádzajúcich rokov, a to takto: Súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2010 až 2013 môže uplatniť iba z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to rovnomerne počas štyroch bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období. Prvým zdaňovacím obdobím je rok 2014, za ktorý sa môže umoriť jedna štvrtina starej straty. Do súčtu neuplatnených daňových strát môže daňovník zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011.


4.
Kritériá na daňové výdavky

Aké podmienky musia splniť výdavky, z ktorých sa dá uplatniť daňová strata?
Tieto daňové výdavky musia splniť tri podmienky.
1. Dajú sa preukázať účtovným dokladom.
2. Podnikateľ ich vynaložil na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
3. Má ich zaúčtované v účtovníctve alebo v evidencii.


5.
Dosahy odpisov na biznis

Aké dôsledky bude mať skrátenie odpisovania daňových strát na štyri roky a ich rovnomerné odpisovanie bez možnosti odkladu?
Zákon o dani z príjmov, ktorý určuje spôsob odpisov, značne obmedzuje umorenie straty za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Čo je však ešte horšie, zaviedli sa aj daňové licencie, ktoré tiež zaťažia podnikateľov. Kombinácia týchto dvoch vecí predstavuje veľké riziko zvýšenia daní, s čím však štát aj počíta. Za tento rok chce zmenami v odpisoch získať o ďalších 35 miliónov eur viac. Z poznatkov daňových poradcov vyplýva, že podnikateľské subjekty, ktoré v minulosti vytvorili daňové straty, investovali na dlhšie časové obdobie, tak oprávnene očakávali, že straty si budú môcť odpočítať flexibilne podľa ich vlastného uváženia v rokoch, v ktorých dosiahnu primeraný základ dane. Taktiež očakávali, že sa im preinvestované finančné prostriedky vrátia v plnej výške. Za súčasných podmienok však mnohé firmy aj fyzické osoby – podnikatelia určite prídu o časť straty, čím sa im zvýši daňové zaťaženie.
Súčasné podmienky odpisovania patria k najprísnejším v Európe ak nie na svete. Len máloktoré krajiny prikážu svojim podnikateľom odpisovať si straty menej ako štyri roky a ešte im pridať k tomu niektoré podmienky, napríklad že odpisy musia byť rovnomerné a podobne.    


Zdroj: Agentúra PRO; Finančná správa; Eva Drozdová, M2 Line; Ladislav Kozmon, Consultare; MF SR

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.