09.04.2015, 00:05

Čo môže hroziť pri pôžičke a ručení za ňu

Všetko o ručení za úvery a hypotéky. Kde sú najväčšie riziká a na čo si dať pri ručení pozor. Praktické rady zo života.

                           Čo môže hroziť pri pôžičke a ručení za ňu:

A)

V prípade žiadateľa o úver

1. Za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom. Uplatnenie nárokov voči ručiteľovi môže mať na neho a jeho rodinu ďalekosiahle následky.

2. Ak o úver žiadajú manželia s bezpodielovým vlastníctvom, stávajú sa spoludlžníkmi. Obaja vstupujú do úverového záväzku voči banke spoločne a nerozdielne.

3. Riziko jeho úveru sa dá akceptovať dovtedy, kým má finančnú rezervu aspoň vo výške 6-násobku mesačného príjmu, alebo ak celková výška mesačných splátok všetkých úverov nepresiahne 30 percent jeho príjmu. Sú to tzv. ideálne finančné miery.

4. Aby riziko pri úvere nepresiahlo mieru, dobré je poistiť sa proti neschopnosti splácania.

POZOR!

Na ručiteľa, ktorý splnil záväzok dlžníka, prechádzajú práva banky/veriteľa. Ručiteľ môže požadovať od dlžníka náhradu za všetko, čo zaňho zaplatil či splnil voči banke/veriteľovi.


                        Čo môže hroziť pri pôžičke a ručení za ňu:

B)

V prípade ručiteľa za úver

1. Neexistuje univerzálne pravidlo, kedy je alebo nie je vhodné robiť ručiteľa, ale platí, že z úveru, za ktorý sa ručí, plynú ručiteľovi rovnaké povinnosti ako dlžníkovi.

2. Pri podpísaní biankozmenky v prípade úveru môže exekútor siahnuť aj na majetok ručiteľa – rovnako ako na majetok dlžníka. To isté sa týka zrážok zo mzdy a pod.

3. Pri vysokom ručiteľskom záväzku je minimálna možnosť získať vlastný úver – správa, že ručíte za úver poskytnutý bankou, sa objaví v spoločnom registri bankových informácií. 

4. Ak by žiadateľ o úver zomrel a jeho dedičia by záväzok neprevzali, musel by ho splácať ručiteľ. V takomto prípade by si nemal voči komu uplatniť regresný nárok.


                         Ak máte byť ručiteľ, dodržte tieto pravidlá:

- Preštudujte si úverovú zmluvu medzi dlžníkom, ktorý si vzal úver, a bankovou inštitúciou. Ak by v nej boli nevýhodné ustanovenia, snažte sa ich zmeniť. Ak to nejde, ručiť by ste nemali.    
- Dlh môžete buď splácať, alebo vyplatiť – náklady za vyrovnanie dlhu si však od dlžníka vymáhajte v občianskoprávnom konaní.
- Trvajte na tom, aby sa dlžník voči neschopnosti splácania poistil v čo najširšom rozsahu.  
- Žiadajte, aby dlžník zriadil záložné právo na vec, na ktorú si vzal úver/hypotéku.
- Požadujte, aby sa v ručiteľskom vyhlásení dohodla maximálna doba trvania ručiteľského záväzku a výška ručenia.  
- Sledujte splácanie dlhu zo strany dlžníka. Dohodnite sa s ním na kontrole výpisov z jeho účtu.   
- Keďže ako ručiteľ máte kedykoľvek právo na bezodkladnú informáciu od banky o záväzku, žiadajte si o ňom informácie.
- Ako ručiteľ máte právo na námietku voči dlhu, prípadne môžete jeho splatenie aj odmietnuť, keď došlo zo strany banky/veriteľa k takému pochybeniu, ktoré mohlo viesť k nezaplateniu dlhu dlžníkom.


 
                              

                              Ako predchádzať hrozbám:

- V prvom rade netreba ručiť! Ani najlepšiemu kamarátovi, ani rodine!
- Ak ručiť, tak nie celkom neznámej osobe, pri ktorej nepoznáte jej bonitu a bezúhonnosť.  
- Ak už ste v ručiteľskom záväzku, zaujímajte sa oň, akoby bol váš osobný – banka vám musí poskytnúť informácie.
- Pri omeškaní či neplatení dlhu, kde ručíte, dlh hneď uhraďte a zabráňte negatívnym záznamom v úverovom registri, vyhnete sa sankciám.
- Nehrajte mŕtveho chrobáka – to je najhoršia alternatíva, veď ste podpísali, že ak dlžník záväzok nesplatí, splatíte ho vy.

NEZABUDNITE!

Proti neschopnosti splácať úver sa nedá poistiť – na trhu taký produkt nie je! O nesplácaní úveru sa ručiteľ obvykle dozvie ako posledný, až keď dlh narastie o sankčné úroky a poplatky, často aj o poplatky exekútora či osoby určenej na vymáhanie dlhu.

                                 Možnosti poistenia úveru

pre prípad:
– smrti poisteného
– smrti poisteného, ku ktorej došlo v dôsledku úrazu
– plnej a trvalej invalidity poisteného v dôsledku choroby alebo úrazu
– pra

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.