07.08.2015, 00:00

Nahnevali vás úradníci: sťažujte sa

Ako má sťažnosť vyzerať, čo v nej máte uviesť a kde ju podať? Oslovili sme advokátsku kanceláriu Jakuba Mandelika.

Slovenský právny poriadok obsahuje množstvo nástrojov, ktorými sa možno brániť proti správaniu úradníkov, ktoré nie je v súlade s právom. Za neželané správanie úradníkov možno nepochybne považovať rôzne formy nezákonného postupu, ktorými môžu byť pasivita úradníka v konaní, ale takisto iný postup odporujúci relevantnej právnej úprave. Aj v prípade porušenia noriem slušného správania náš právny systém obsahuje pravidlá, ktorými sa má postupovať pri prešetrení nevhodného vystupovania úradníka. Zdôrazňujeme, že povinnosťou úradníka nie je len dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ale takisto povinnosť rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť.

Ak sa vám nepáči, ako postupovali úradníci, môžete podať sťažnosť, v ktorej musíte uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa, v prípade právnickej osoby to musí byť jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Avšak vaša totožnosť ako totožnosť sťažovateľa môže byť na základe vašej požiadavky utajená. Nevyhnutným obsahom sťažnosti je opísanie predmetu sťažnosti, to znamená, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak má vaša sťažnosť charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a vy v nej neuvedie, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa domáhate, orgán verejnej správy vám takéto podanie vráti, a to najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia, spolu s uvedením dôvodu. Navyše, sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Orgán verejnej správy vybaví sťažnosť do 60 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca uvedenú lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti alebo jej odložením je možné podať novú sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca, respektíve najbližší nadriadený orgán.

Popri sťažnosti je ďalším alternatívnym prostriedkom nápravy aj upozornenie prokurátora.

Nenechajte sa obmedzovať

Začnite tento rok absolútne bez obmedzení na HNonline.sk. Predplatné balíka DIGITAL teraz len za 1€ na 7 dní.

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.

Súvisiace články

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.