25.07.2014, 16:00

Ignorujete upomienky? Môžete skončiť na ulici

Neplatenie úveru, výživného, zadržiavanie mzdy. Lepší prípad je, ak dlhujú vám, horší, ak dlhujete vy. Problémy môže spôsobiť aj minimálna podlžnosť.

Snímka: ilustračná, archív

Aká je hranica

Nízke sumy vám zrazia z platu, vyššie sa riešia ťažšie a bolestnejšie: predajom domu, bytu, auta alebo čohokoľvek hodnotného, čo dlžník vlastní. Ľahko sa vám ale môže stať i to, že ak napríklad "visíte" pár eur Sociálnej poisťovni (konkrétne viac ako 3,32 eura) a nereagujete na výzvy, môže k vám zaklopať „vyššia moc“. Exekútor.

Čo sa s tým dá urobiť

Najlepšie sa brániť exekúcii znamená nikomu nedlhovať. Ak máte voči niekomu záväzky, ktoré nezvládate splatiť, hlavne komunikujte. Väčšinou sa nájde riešenie "po dobrom" v podobe odkladu či splátkového kalendára, najmä však veriteľ nesmie mať pocit, že sa skrývate. Ak vám príde upovedomenie o začatí exekúcie, je už neskoro.
V prípade, že jestvujú dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná, môžete podať námietku. Súd o nej rozhodne do dvoch mesiacov od okamihu, keď ju od exekútora dostal. Ak nebude uznaná alebo ak ju dlžník nepodá, exekútor vydá exekučný príkaz. Treba spomenúť aj možnosť, že dôvod, ktorý by vám pri namietaní mohol byť uznaný, nemáte; za istých okolností ale môžete požiadať o odklad. Ak ste bez vlastnej viny v zlej situácii, ktorú by exekúcia výrazne zhoršila a dotklo by sa to vás alebo členov vašej rodiny, súd môže exekúciu odložiť, ak tento odklad výrazne nepoškodí veriteľa.   

Čo robiť, ak máte pocit, že ste obeťou nekalých praktík

V prípade akéhokoľvek podozrenia zo špekulácií a neférového jednania treba jednoznačne osloviť právnika. Rôzne vymáhačské spoločnosti už majú síce výrazne "pristrihnuté krídla", občanov má pred neprimeranými úrokmi chrániť schválená a prezidentom podpísaná novela proti úžere, ak však máte napriek tomu podozrenie, čo najskôr ho riešte s advokátom.

Ak ste veriteľom vy

Byť na druhej strane, teda nie ako dlžník, ale ako veriteľ, je rozhodne ten lepší prípad. Aj keď takisto "nepoteší", ak ste živnostník a niekto vám dlhuje zo štyri výplaty. Tu platí, že kým sa obrátite na súdneho exekútora, musíte mať právoplatné a vykonateľné rozhodnutie. "Ani živnostník, ani bežný občan sa nemôže obrátiť na súdneho exekútora, ak nemá exekučný titul, napr. rozsudok, platobný rozkaz, uznesenie a podobne. Jedinou výnimkou je notárska zápisnica, ktorá spĺňa všetky náležitosti exekučného titulu," hovorí Stanislava Kolesárová, hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov. Bez titulu je vymáhanie pohľadávky nemožné. "Nakoľko exekúcia predstavuje nútený výkon exekučných titulov, v uvedenom prípade je prvotne potrebné podať žalobu, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde. Vecne a miestne príslušným súdom je okresný súd, v územnom obvode ktorého má odporca (v tomto prípade obchodný partner) sídlo, prípadne miesto podnikania. Ak sa navrhovateľ (v tomto prípade živnostník) rozhodne podať žalobu na súd, môže si súčasne uplatniť aj úroky z omeškania. Premlčacia doba je tri roky a začína plynúť odo dňa splatnosti nároku," vymenúva kroky postupu Stanislav Podmanický z právneho oddelenia Exekútorského úradu Bratislava.

Ak vám súd dá za pravdu

"S rozhodnutím potom môžete osloviť exekútora, ktorý požiada súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie," hovorí súdny exekútor Ján Sokol. Exekútor koná len v rozsahu, v akom ho splnomocňuje na konanie exekučný poriadok, čiže pred súdnym nariadením vám môže maximálne poradiť, ako v uplatnení nároku postupovať.

Ako sa brániť proti exekúcii

  • podajte námietku
  • požiadajte o odklad   
  • ak máte podozrenie na nekalú obchodnú praktiku, oslovte právnika

Kedy môže exekútor konať

  • ak má rozsudok, platobný rozkaz, uznesenie
  • ak má k dispozícii notársku zápisnicu

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.