23.12.2014, 05:00

Musíte pracovať cez sviatok? Na toto máte nárok

Práca počas sviatkov býva zaplatená navyše. Môžete buď dostať finančnú kompenzáciu, alebo môže čerpať náhradné voľno. Všetko závisí na dohode.

Musíte pracovať cez sviatok? Na toto máte nárok

Najmä v nepretržitých prevádzkach však musíte pracovať aj počas sviatka. Zákonník práce presne určuje, aký typ práce vám môže firma nariadiť vo sviatok, i to, aký príplatok za to môžete očakávať.  

Práve robota zamestnancov počas sviatkov býva zaplatená najviac. Váš zamestnávateľ má na výber dve možnosti. Prvou možnosťou je, že sa s vami dohodne na čerpaní náhradného voľna, ak nie ste práve vedúci zamestanec. Pritom zákon necháva na dohode medzi firmou a vami, v akom čase vám ho poskytne. Druhou možnosťou je finančná kompenzácia. 


Práca počas štátnych sviatkov

Dni pracovného pokoja sú štátne, prípadne cirkevné sviatky a nedele. Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Podľa Zákonníka práce sú za dni pracovného pokoja považované dni nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni a sviatky.
24. december    Štedrý deň (deň pracovného pokoja)
25. december    Prvý siatok vianočný (deň pracovného pokoja)
26. december    Druhý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)
1. január 2015   Deň vzniku Slovenskej republiky (štátny sviatok) 
6. január 2015   Traja králi (deň pracovného pokoja) 


Na aké príplatky máte nárok zo zákona:

Práca nadčas
Za prácu nadčas máte ako zamestnanec nárok na príplatky vo výške 25 percent jeho priemerného zárobku. Čiže ak pracujete v sobotu a v nedeľu a pôjde o prácu nadčas, okrem svojej štandardnej mzdy dostanete aj príplatok 25 percent. Ak ide o rizikovú prácu, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas je 35 percent. V kalendárnom roku môžete „nadčasovať“ maximálne 150 hodín.

Víkend +0 %
Odmeňovanie za prácu v sobotu a v nedeľu nie je podľa Zákonníka práce nijako zvýhodnené, naopak, dostanete rovnakú mzdu, ako keby ste pracovali cez „štandardný“ pracovný týždeň. Existujú ale aj výnimky - a to v prípade, že už pôjde o prácu nadčas, alebo by išlo o prácu v deň, na ktorý pripadol sviatok - deň pracovného pokoja. 

Sviatok +50 % platu
Za prácu v sobotu a v nedeľu, ktorá je súčasne sviatkom, patrí vám ako zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 percent. Za takéto dni  dostanete svoju štandardnú mzdu plus k tomu 50 percentný príplatok.  
 
Noc +20 % z minimálnej mzdy
Ak pracujete v čase od 22.00 do 6.00 hodiny, patrí vám za ňu zvýhodnenie najmenej 20 percent minimálnej mzdy navyše k bežnej hodinovej mzde. S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prácu v noci, vtedy nárok na zvýhodnenie nemáte.  Ak vykonávate prácu v noci a ešte k tomu počas sviatku, tak za hodiny odpracované v noci vám patrí aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a zároveň aj mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok.  

Pracovná pohotovosť +20% z minimálnej mzdy
Pri neaktívnej práci, teda nepracujete, iba ste na telefóne a do zamestnávateľom stanoveného času sa dokážete dostať do práce, máte nárok na príplatok 20 percent z minimálnej mzdy.  Ak je už pohotovosť aktívna, teda pracujete, čas sa vám započítava do nadčasu. Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom. 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.