19.12.2016, 10:03

Zdedili ste pozemok v urbariáte? Do akého režimu vstupujete

Zdedili ste spoluvlastnícke podiely v lesnom pozemkovom spoločenstve? Mali by ste vedieť, že ide o nedeliteľné pozemky. Tu sú zásady, ktorými sa musíte riadiť.

Zdedili ste pozemok v urbariáte? Do akého režimu vstupujete

1. Stanete sa spoločne s ďalšími osobami ideálnym podielovým spoluvlastníkom. Na rozdiel od ideálneho spoluvlastníctva, ktoré je upravené v Občianskom zákonníku, spoluvlastníctvo v pozemkovom spoločenstve sa reálne rozdeliť medzi jednotlivých spoluvlastníkov nedá. Až na určité výnimky – oddeliť od spoločnej nehnuteľnosti sa dajú pozemky zastavané stavbou postavenou na základe stavebného povolenia, pri zmene účelu využitia, ak o tom rozhodne okresný úrad, ale aj v prípade, že dôjde k vyvlastneniu alebo pôjde o prevod vlastníckeho práva v chránenom území alebo ochrannom pásme.

2. Stanete sa členom pozemkového spoločenstva, ktoré je právnickou osobou. Presvedčte sa, či je registrované na okresnom úrade, na odbore pozemkovom a lesnom. Do roku 2013 boli spoločenstvá registrované aj ako občianske združenia. Potom bola dokumentácia týchto občianskych združení delimitovaná Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a boli povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam nového zákona a do 30. júna 2014 podať návrh na zápis v registri.

3. Pozemkové spoločenstvá majú niekoľko špecifík oproti iným, známejším formám právnických osôb, ktorými sú obchodné spoločnosti. Členstvo nadobudnete spoločne s vlastníckym právom k podielu zo spoločnej nehnuteľnosti. Členmi spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločných nehnuteľností a tie neprechádzajú do vlastníctva spoločenstva. Jeho úlohou je len správa a hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach. Majetkom spoločenstva však môžu byť iné nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré podľa rozhodnutia členov nadobudne z výnosov spoločne obhospodarovanej veci.

4. Ako člen budete mať právo hlasovať, je to vaše základné právo. Počet hlasov sa určí podľa veľkosti výmery pripadajúcej na váš podiel v pomere k celkovej výmere spoločnej nehnuteľnosti. Napríklad, ak je celková výmera nehnuteľnosti 100 m2, spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka je 1/10, na ten pripadá výmera 10 m2, spoluvlastník má 10 hlasov (zákon vyjadruje pomer hlasovania zlomkom, teda že vlastník by mal 1/10 všetkých hlasov, čo je to isté).

5. Vznik spoločenstva, práva a povinnosti členov, orgány a ich kompetencie sú upravené zákonom. Členovia spoločenstva však môžu spoločným rozhodnutím upraviť svoje vzťahy aj podrobnejšie, než je uvedené v zákone, nie však v rozpore s ním, a to prijatím stanov spoločenstva.

ZDROJ: Viktória Hellenbart, členka prezídia Slovenskej advokátskej komory

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.