03.02.2017, 00:01

Exekúcia sa začala. Viete, čo vám musí exekútor nechať?

Čo robiť pri exekúcii a čo vám nemôže exekútor vziať? Tu sú pravidlá, ako ich uvádza Slovenská komora exekútorov.

Exekúcia sa začala. Viete, čo vám musí exekútor nechať?
Zdroj: Reuters

Ak sa voči vám začala exekúcia, exekútor má viacero možností, ako zabezpečiť splatenie vášho dlhu. Bude zisťovať vaše majetkové pomery, môže dôjsť aj k domovej či osobnej prehliadke. Najlepšou možnosťou je komunikovať s exekútorom čo najviac.

Exekútor môže splatenie vášho dlhu zabezpečiť týmito spôsobmi:
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
prikázaním pohľadávky,
predajom hnuteľných vecí,
predajom cenných papierov,
predajom nehnuteľnosti,
predajom podniku,
príkazom na zadržanie vodičského preukazu v prípade neplatenia vyživovacej povinnosti.

Ak je v exekučnom titule uložená iná povinnosť ako zaplatenie finančnej sumy, možno exekúciu vykonať aj:
vyprataním,
odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
rozdelením spoločnej veci,
uskutočnením prác a výkonov

Exekútor si teda zistí vaše majetkové pomery a zväčša on sám rozhodne o spôsobe vykonania exekúcie. Zároveň vás upozorní, aby ste nenakladali so svojím majetkom. Môže vám urobiť osobnú obhliadku, domovú prehliadu i prehliadku iných priestorov, kde máte majetok. 

Čo vám musí ostať
Hoci ste sa ocitli v exekúcii a súdny exekútor zabezpečuje splatenie vašich dlhov, sú veci, na ktoré vám nesmie siahnuť. Ak sa rozhodne pre finančné zrážky, musí vám ostať časť zodpovedajúca životnému minimu. To, koľko vám nakoniec ostane, závisí od toho, či pôjde o takzvané prednostné alebo bežné pohľadávky.

Finančné zrážky zo mzdy či iných príjmov sa vykonávajú takzvaným tretinovým systémom. Odpočítajú vám nezraziteľnú sumu na vás (100 percent životného minima), na vášho manžela či manželku i na ďalšie vyživované osoby (na každú 50 percent životného minima). Zvyšok sa rozdelí na tretiny. Bežné pohľadávky sa splácajú len z jednej tretiny, zvyšné dve tretiny vám ostanú.

Ak ide o takzvané prednostné pohľadávky, budú vám ich zrážať až z dvoch tretín. Prednostné pohľadávky sú tieto:
pohľadávky výživného,
– pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
– pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
– pohľadávky daní, poplatkov a ciel, na poistnom pri zdravotnom a sociálnom poistení, a ďalšie, ktoré podrobne vysvetľuje paragraf 71 Zákona o súdnych exekútoroch a exekučnom poriadku

V prípade, že ide o exekúciu predajom hnuteľných vecí, exekútor vám v žiadnom prípade nemôže odňať všetok váš majetok. Nesmie vám siahnuť na:
– bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
– nevyhnutné vybavenie domácnosti: postele vás a členov vašej rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov rodiny, chladničku, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčku, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
– domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
vaše veci slúžiace na plnenie úloh v zamestnaní alebo podnikaní do výšky 331, 94 eura,
– ak ste farmárom, tak aj na veci na obhospodarovanie pôdy a chovné zvieratá,
– zdravotnícke potreby a veci, ktoré potrebujete vzhľadom na vašu chorobu alebo telesnú chybu,
– veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi, príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované a finančné príspevky na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
– snubný prsteň a obrúčku,
– hotové peniaze do sumy 99, 58 eura,
– študijnú literatúru a hračky,
– vaše podiely na majetku v dôchodkovom fonde v druhom pilieri,
– pokiaľ ste účastníkom tretieho piliera, tak na podiel v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý zodpovedá výške príspevkov vášho zamestnávateľa, zaplatených za vás, plus výnosy z ich investovania
Zdroj: Slovenská komora exekútorov

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.