Privyrábali ste si vlani na pracovný pomer alebo na dohodu? Tak potom si nezabudnite vyplniť daňové priznanie typu A. Hoci je to najľahšie vyplniteľné tlačivo, experti z praxe vám poradia, na čo sa oplatí dať si pozor.

Radí Roman Konrád, daňový poradca Profinam
1. Dohody v tlačive
Aké príjmy musím uviesť v daňovom priznaní A? Sú dohody daňovo vysporiadané?
V priznaní typu A uvedie daňovník všetky svoje príjmy zo závislej činnosti (t. j. z dohôd a z pracovných alebo podobných zmlúv). Všeobecne do daňového priznania neuvádza len oslobodené príjmy, prípadne príjmy zrazené zrážkovou daňou podľa paragrafu 43 zákona o dani z príjmov, napríklad úroky na bankovom účte alebo autorské honoráre zrazené zrážkou.

2. Preplatok či nedoplatok?
Kedy človeku môže vyjsť najčastejšie nedoplatok či preplatok na daňovom priznaní A? 
Nedoplatok najčastejšie vzniká, ak si zamestnanec uplatňuje v priebehu roka nezdaniteľnú časť na daňovníka (3 803,33 eura), ale nemá na ňu nárok, respektíve má nárok len na jej časť (tzv. milionárska daň). Na nezdaniteľnú časť v plnej výške má nárok do výšky čistého príjmu 19 809 eur. V prípade vyššieho príjmu sa alikvotne znižuje. Riešením je neuplatňovať si nezdaniteľnú časť v priebehu roka, ale uplatniť si ju až v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) – vtedy pravdepodobne vyjde preplatok. Preplatok rovnako môže vyjsť, ak zamestnanec pracoval len časť roka alebo si uplatní či už v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní odpočítateľnú položku na sporenie, prípadne manželku/manžela.

3. Odklad podania priznania
Oplatí sa niekomu podať si žiadosť o odklad daňového priznania A?
Najčastejšie o odklad daňového priznania žiadajú zamestnanci, ktorí mali príjmy zo zahraničia a do 31. marca nebudú mať k dispozícii potrebné dokumenty na vypracovanie daňového priznania. Iným dôvodom môže byť aj posun splatnosti kvôli termínu prípadného nedoplatku na neskorší termín, napríklad k 30. júnu.
 
4. Rôzne skupiny daňovníkov
Ktoré typy ľudí najčastejšie podávajú tlačivo A? Na čo majú myslieť, keď si robia priznanie?
Najčastejšie sa oplatí podať si daňové priznanie pracujúcim dôchodcom, ktorí buď nemajú príjem za rok vyšší ako 1 901,67 eura, alebo majú dôchodok nižší, ako je nezdaniteľná časť na daňovníka (3 803,33 eura) – tým pravdepodobne vyjde preplatok. Rovnaká situácia je u pracujúcich študentov, ktorým ak bola v priebehu roka zrazená daň, je takmer vždy výhodné podať daňové priznanie (ak nepracovali pravidelne celý rok, nemali príjem vyšší ako 3 083,33 eura a neuplatňovali si nezdaniteľnú položku priebežne).

5. Daňové kontroly
Kontrolujú daniari v praxi aj daňové priznania typu A, keďže je malý predpoklad, že niekto v ňom neuviedol všetky príjmy?
Štatistika kontrol priznaní typu A mi nie je známa, ale v praxi som sa stretol s kontrolou priznaní typu A najmä v prípadoch príjmov zo zahraničia, respektíve prípadov pri uplatňovaní daňového bonusu v nadväznosti na deklarované príjmy zo zamestnania. Niektoré prílohy sa síce neprikladajú k daňovému priznaniu, ale zamestnanec ich musí na výzvu daňového úradu vedieť preukázať (napríklad doklady preukazujúce oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku/manžela)

Radí Eva Mihalíková, portál Ako-uctovat.sk
6. Dôvody zamestnanca
Aké môže mať najčastejšie zamestnanec dôvody, ak si chce podať daňové priznanie typu A sám? Skúste nám to objasniť...
Najčastejším dôvodom, prečo zamestnanec podáva daňové priznanie sám, je fakt, že musí. Je to napríklad v prípade, že počas roka menil prácu a teda mal viac ako jedného zamestnávateľa, alebo popri práci na hlavný pracovný pomer pracoval ešte na dohodu u nejakého iného zamestnávateľa. Druhým prípadom, tým menej častým je, že zamestnanec si chce podať daňové priznanie dobrovoľne, je to napríklad študent, čo pracoval časť roka, alebo invalidný či starobný dôchodca.

7. Priznanie daní
Okrem zamestnancov kto ešte podáva daňové priznanie typu A? Ktoré kategórie pracujúcich a prečo?
Daňové priznanie typu A podávajú všetci pracujúci, ktorí mali príjmy zo závislej činnosti – teda príjmy z pracovného pomeru či dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti. Povinnosť podať toto priznanie určuje výška ich hrubého príjmu nad 1 901,67 eura. Podať daňové priznanie môžu však aj tí, čo túto hranicu neprekročili a práve preto, lebo sa im to väčšinou oplatí a odvedené preddavky na daň im daňový úrad vráti. Sú to napríklad študenti alebo invalidní dôchodcovia, prípadne ľudia, ktorí počas roka boli evidovaní na úrade práce ako nezamestnaní. Starobní dôchodcovia sú osobitnou skupinou, ktorej sa vyplatí podať daňové priznanie dobrovoľne len v takom prípade, že majú nízky dôchodok, ktorého ročná výška nepresiahne nezdaniteľnú časť – 3 803,33 eura (toto platí len v prípade, že boli dôchodcami k 1. januáru 2016).

8. Vyhnutie sa omylom
Vymenujte najčastejšie chyby, ktorým sa oplatí vyhnúť pri účtovaní či robení daňového priznania typu A?
Určite by ste nemali zabudnúť na uvedenie správneho počtu príloh. Každé potvrdenie, ktoré k daňovému priznaniu priložíte, musíte pripočítať k počtu príloh. Častou chybou je aj nepodpísanie tlačiva. Ak žiadate o vyplatenie daňového preplatku, je potrebné podpísať aj túto časť daňového prizn

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.