01.06.2017, 00:00

Predaj pôdy má presné pravidlá

Verejný portál určený na ponúkanie pozemkov môžete využiť aj na test, či za svoju cenu nájdete kupca.

Predaj pôdy má presné pravidlá
Zdroj: Dreamstime

Oceňovanie poľnohospodárskej pôdy, podmienky jej kúpy či predaja, ale aj faktory pri vyvlastňovaní alebo sceľovaní pozemkov. Tieto a ďalšie frekventované otázky, ktorých sa týkajú aj aktuálne úpravy v slovenskej legislatíve, vysvetľujú naši experti.

1.
Predaj pôdy

Ak chcem predať pozemok, ako mám postupovať?

Postup má niekoľko fáz. Najprv musíte hľadať kupca vo svojej obci. Takýto kupec musí byť podnikateľom v poľnohospodárstve najmenej tri roky (s výnimkou mladého farmára do 40 rokov) a musí získať od starostu obce alebo regionálneho pracovníka agrokomory potvrdenie o tom, že tam podniká v poľnohospodárstve. Potvrdenie bude treba priložiť k zmluve o predaji. Kupec však musí spĺňať i klauzulu, že trvalo býva na Slovensku aspoň 10 rokov alebo rovnako dlho tu má sídlo firmy. Ak takéhoto kupca nenájdete, môžete v rámci postupu využiť štátny elektronický register ponúk alebo úradnú tabuľu v obci, v ktorej sa pozemok nachádza. V tejto fáze už ponúkate pozemok kupcom aj v susedných obciach, pričom stále platí, že ak sa prihlási záujemca z vašej obce, má pri nákupe prednosť. Kupcovi po dohodnutí predaja vydá okresný úrad po splnení všetkých podmienok osvedčenie do 30 dní. Ak sa vám žiaden kupec neprihlásil, môžete ponúkať pozemok poľnohospodárskemu podnikateľovi bez ohľadu na miesto jeho podnikania. Ak sa vám ani teraz nikto neprihlási, môžete už pozemok predať komukoľvek.

2.
Podmienky registrácie

Čo potrebujem, ak chcem využiť na predaj parcely verejný register ponúk?

Do registra sa možno prihlásiť len vtedy, ak máte elektronický občiansky preukaz s aktivovaným čipom, prípadne o registrovanie požiadajte osobu, ktorá taký občiansky má. Svoj zámer musíte v registri zverejniť aspoň počas 15 dní, ale tiež na úradných tabuliach v dotyčnej či v susediacich obciach, kde sa pozemok nachádza. Do inzerátu musíte dať: identifikačné údaje predajcu, adresu trvalého pobytu – ak ide o fyzickú osobu, ďalej názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie – ak ide o právnickú osobu, prípadne meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie – ak ide o fyzickú osobu, podnikateľa. Ďalej inzerát musí obsahovať informácie o pozemku podľa údajov z katastra, o účele jeho použitia podľa územného plánu obce alebo zóny a nezabudnite ani na cenu, termín a adresu predkladania ponúk na kúpu pozemku.

3.
Pravidlá zverejnenia

Ak svoj inzerát zverejním v štátnom registri, musím predaj nevyhnutne aj realizovať?

Nie. Ponuka cez register ešte neznamená, že inzerovaný pozemok musíte predať, vy totiž môžete kedykoľvek proces zverejnenia prerušiť a ukončiť. Zverejnenie ponuky môže byť z vašej strany testom na to, aký je záujem o váš pozemok alebo či ste „nahodili“ primeranú cenu.

4.
Predkupné právo

Čo ak chcem predať pôdu niekomu z príbuzenstva, tiež musím dodržať tento postup?

Nie, štátnej regulácii predaja nepodliehajú blízke osoby, ktoré vymenúva zákon. Ide o manžela, manželku, rodičov, súrodencov a deti. Sú to kupci s predkupným právom na pôdu. Regulovaný predaj sa nevzťahuje ani na spoluvlastníkov parcely.

5.
Návod na vklad

Aké sú jednotlivé kroky pri podávaní návrhu na vklad pozemku do katastra?

Návrh na vklad môžete podať písomne alebo elektronicky na príslušnom katastrálnom úrade. Písomný návrh na vklad musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a v prípade firmy – obchodné meno, názov a sídlo. V oboch prípadoch musíte uviesť označenie správy katastra, kam sa návrh adresoval, a označenie právneho úkonu. Ak ide o vklad elektronicky cez katasterportal.sk, postupujete cez ikonu „Elektronické formuláre“ a „Podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad“. Potom zadáte druh právneho úkonu a technické údaje týkajúce sa prevodu.

6.
Lehoty na vklad

Aký dlhý čas môže prejsť od oznámenia o plánovanom návrhu na vklad po jeho skutočné podanie?

Oznámenie o zamýšľanom návrhu v elektronickom tlačive sa hneď zverejní na webe úradu. Ak však do 90 dní od doručenia oznámenia nepodáte návrh na vklad, úrad vám ho vymaže.

7.
Novinky v zákone

Čo sa mení v zákone o pozemkových úpravách?

Novela zákona obsahuje dve podstatné zmeny. Budú sa môcť dať vysporiadať aj pozemky, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva. Tak hovorí o tom zákon. Reálne to znamená, že vlastníci pozemkov dostanú od štátu náhradné za tie, na ktorých majú Rómovia v osadách nelegálne postavené svoje obydlia. Druhou zmenou je, že sa môžu vysporiadať aj parcely na hospodárskych dvoroch bývalých poľnohospodárskych podnikov. Týmito dvormi sa rozumejú pozemky s poľnohospodárskymi stavbami zriadenými do 24. júna 1991, ktoré v minulosti slúžili na agrárnu výrobu.

8.
Spôsob zámeny

Ako sa vysporiadajú pozemky pod osídleniami a v akej podobe bude ich majiteľom za ne poskytnutá náhrada?

Pri parcelách pod osídlením si ich vlastníci a spoluvlastníci podielov môžu vybrať trojaký spôsob vyrovnania: novými pozemkami alebo

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.