22.06.2017, 00:00

Susedským sporom sa dá vyhnúť

Máte viac možností, ako riešiť rôzne konflikné situácie. Najlacnejšia je mimosúdna dohoda.

Neviete si rady so susedom, ktorý vás obral o časť pozemku? Alebo vás trápia hluční susedia o dve poschodia vyššie vo vašom paneláku? Kedy sa obracať na starostu, mediátora či na súd? Ako napísať podanie? Ponúkame vám rady expertov.

Odpovedá Róbert Bános, advokát
1. Posunutá hranica pozemku
Susedia majú hranice pozemku na našom. Dá sa to vyriešiť aj bez žaloby na súd?
Dá. Presahujúca časť sa vyznačí v geometrickom pláne ako samostatná parcela a pristúpi sa k jej predaju tej-ktorej strane, prípadne sa pričlení k jednej z už existujúcich parciel. Vhodné je poukázať na uznesenie Najvyššieho súdu, podľa ktorého sa určenia priebehu hraníc v konaní pred katastrálnym úradom možno domáhať v prípadoch, ak nedošlo súčasne k porušeniu vlastníckych práv. V katastrálnom konaní preto nepôjde o vyriešenie spornej otázky vlastníctva dotknutých nehnuteľností, ale o vyriešenie predovšetkým technických problémov určenia priebehu hranice pozemkov s použitím technických podkladov vyhotovených katastrálnym úradom. Prípadne s použitím znaleckého posudku alebo iného technického podkladu.

2. Žaloba na súd
Na hranici sa nevieme dohodnúť. Ako mám formulovať žalobu, ktorú chcem podať na súd?
Obrátite sa na súd so žalobou o určenie priebehu hranice. Ešte pred jej podaním by ste si mali zabezpečiť geometrický plán a pozemok zamerať, prípadne dať vyhotoviť znalecký posudok s hodnovernými závermi znalca. Súdny poplatok pri určovacej žalobe je 99,50 eura. Ak sú strany zastúpené advokátom, narastajú, samozrejme, aj trovy právneho zastúpenia, ktoré sa nedajú dopredu vyčísliť. Na začiatku nie je totiž isté, koľko právnych úkonov bude vykonaných. Trovy súdneho konania pri tomto type sporov narastajú aj preto, lebo je nutné dať vypracovať znalecký posudok a jeho cena sa pohybuje rádovo v niekoľkých stovkách až tisíckach eur.

3. Okná do záhrady
Môžu okná susedného domu smerovať priamo na našu terasu? Dá sa to nejako dodatočne riešiť?
Nutné je vychádzať z príslušnej vyhlášky ministerstva životného prostredia. Ustanovila, že ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako sedem metrov. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako dva metre. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na štyri metre, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. Ešte predtým, ako môžu byť okná vybudované, daná osoba musí získať stavebné povolenie. Predchádza tomu konanie na stavebnom úrade. Na toto konanie sa písomne pozývajú všetci vlastníci dotknutých pozemkov, čiže aj vlastník toho pozemku, na ktorý majú okná smerovať. Ak by stavebné povolenie bolo vydané napriek tomu, že nebol do stavebného konania prizvaný, je možné postupovať v zmysle správneho poriadku a na jeho návrh právoplatne skončené konanie obnoviť.

4. Narušené súkromie
Okná susedného domu nasmerované na náš pozemok narúšajú naše súkromie. Môžeme žiadať, aby ich sused zamuroval?
Ak situovanie okien spôsobuje zásah do súkromia, napríklad tým, že cez okno je možné vidieť súkromný život dotknutých osôb, môže dôjsť k porušeniu ochrany súkromia. Dotknuté osoby sa môžu na súde domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu ich osobnosti. Môžu žiadať, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby im bolo dané primerané zadosťučinenie. Týmto spôsobom môžu žiadať aj odstránenie okien. Dokonca aj, aby im súd priznal zadosťučinenie v peniazoch.

5. Plot na susedovom pozemku
Sused má problém, lebo plot je posunutý do jeho záhrady. Sú nejaké možnosti dohody?
Rôzne. Napríklad sused, ktorého plot sa nachádza na susednom pozemku, túto časť odkúpi. Muselo by však prísť k rozdeleniu pozemku a tie časti, ktoré sa budú týkať kúpnej zmluvy, treba zamerať a v geometr

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.