StoryEditor

Poskytovanie štátnej pomoci po novom

29.10.2004, 00:00
Autor:
TASRTASR

Odvetvia hospodárstva, ktorých rozvoj je prioritným záujmom Slovenska, napríklad vývojové a IT softvérové centrá a podobne, by mohli dostať viac peňazí v rámci štátnej pomoci. Naopak, odvetvia, ktoré sú z hľadiska hospodárskeho rozvoja Slovenska menej atraktívne -- výroba, distribučné centrá a pod., dostanú pomoc v obmedzenom rozsahu. Predpokladajú to Pravidlá v oblasti poskytovania štátnej pomoci, ktoré ministerstvo hospodárstva predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie.
Doterajšie posudzovanie územia Slovenska, okrem Bratislavy, ako jedného regiónu s možnosťou poskytnutia štátnej pomoci na regionálny rozvoj totiž nezohľadňuje špecifiká jednotlivých regiónov, ich potreby a nemotivuje zahraničných investorov, aby investovali do odľahlejších a menej rozvinutých regiónov.

20. máj 2022 12:00