StoryEditor

Nepripravenosť na nepriame dane

07.03.2004, 23:00
V prístupových krajinách je vysoký stupeň nejasnosti o novej legislatíve o DPH a o colných predpisoch, ktoré musia platiť od 1. mája 2004. Tvrdia to významní investori združení v Skupine pre nepriame dane v rámci Fóra pre vstup do EÚ spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

V prístupových krajinách je vysoký stupeň nejasnosti o novej legislatíve o DPH a o colných predpisoch, ktoré musia platiť od 1. mája 2004. Tvrdia to investori združení v Skupine pre nepriame dane v rámci Fóra pre vstup do EÚ spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Do vstupu nových krajín ostáva len sedem týždňov a skupina sa obáva, že do začiatku mája nebude jasná legislatíva ani pravidlá.
Upozorňuje na to, že legislatíva prístupových krajín v nepriamych daniach by má byť čo najústretovejšia k podnikom, mala by im uľahčiť prechod na nové podmienky a stimulovať ich pri príprave na zmeny. Je to dôležité aj pre konkurencieschopnosť nových krajín po vstupe do EÚ. Skupina pre nepriame dane vedie už takmer rok dialóg s daňovými orgánmi viacerých prístupových krajín. Jedným z cieľov je skvalitniť informácie a prehĺbiť znalosti vlád krajín o nepriamych daniach i o skutočnom dosahu vstupu do únie na štátny rozpočet. Vypracovala podrobnú analýzu, ktorá identifikuje a propaguje zaužívané postupy v EÚ.

21. máj 2022 03:41