StoryEditor

Nové technológie

16.05.2002, 00:00

Nové technológie pri zimnej a letnej údržbe ciest v SR, možnosti spoplatnenia diaľnic, analýza súčasného stavu v legislatíve, tvorby noriem, inžinierske a celoživotné vzdelávanie boli cieľom medzinárodného seminára Technológie údržby ciest, ktorý pripravila Žilinská univerzita (ŽU). Súčasťou podujatia bolo aj predvedenie nových technológií na údržbu ciest, a to na komunikácii pri internátoch ŽU Veľký diel. Medzinárodný seminár bol súčasťou projektu CETRA (Podpora aproximácie dopravy), ktorý finančne podporuje Európska komisia.

20. máj 2022 13:37