StoryEditor

Platobná bilancia sa zlepšila

28.06.2002, 00:00
Autor:
TASRTASR

Vývoj platobnej bilancie SR zaznamenal v marci výrazné zlepšenie, keď deficit vykázal zníženie z februárových 5,856 mld. Sk na 3,749 mld. Sk. Samotný bežný účet skončil v marci s deficitom na úrovni 15,047 mld. Sk, a to najmä v dôsledku pasívneho salda obchodu s tovarom, ktorý sa zvýšil na 19,6 mld. Sk. Naopak, obchod so službami vykázal prebytok 5,21 mld. Sk. Výnosy, ktoré tvoria kompenzácie pracovníkov a výnosy z investícií, zaznamenali pasívne saldo 1,74 mld. Sk a bežné transfery aktívne saldo takmer 1,1 mld. Sk. Výrazné zlepšenie oproti februáru zaznamenal výsledok finančného účtu, ktorého prebytok vzrástol na 4,856 mld. Sk. Celková bilancia kapitálového účtu skončila s deficitom 249 mil. Sk.

24. jún 2022 04:16