StoryEditor

Zákazku na štátnu pokladnicu dostal Hewlett Packard

04.10.2002, 00:00

Minister financií SR František Hajnovič (na snímke vľavo) a splnomocnený zástupca a generálny riaditeľ spoločnosti Hewlett Packard Ges. m. b. H Peter Weber podpísali včera zmluvu o dodávke informačného systému štátnej pokladnice (ISŠP). Spoločnosť HP získala kontrakt po tom, čo sa MF SR z dôvodu časového tlaku rozhodlo pre priamy výber víťaza bez zverejnenia. Podľa vyjadrenia HP sa proces výberu dodávateľa uskutočnil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ako uviedol P. Weber, kľúčovým argumentom bola schopnosť zaručiť fungovanie štátnej pokladnice ku koncu kalendárneho roka 2003: "Tiež máme skúsenosti s implementáciou obdobných systémov aj v iných častiach sveta, myslím, že hlavným dôvodom výberu nášho riešenia bola naša schopnosť dodať ho do decembra 2003."
Ako sa pre HN vyjadrila hovorkyňa spoločnosti Siemens Business Services (SBS) Katarína Porubská, ich spoločnosť bude akceptovať toto rozhodnutie: "Naše know-how bude tomuto štátu naďalej k dispozícii, keby riešenie HP nefungovalo. Myslíme si totiž, že naše riešenie je technicky lepšie."
ISŠP pozostáva zo softvérových riešení na riadenie výdavkov a ex-ante kontrolu, finančné plánovanie, vedenie účtov, účtovníctvo, platobný styk, riadenie hmotného a nehmotného majetku, riadenie likvidity a dlhu. Tieto softvérové riešenia budú integrované do jedného funkčného centrálneho systému podporovaného infraštruktúrou, ktorá sa vyznačuje vysokou dostupnosťou a vysoko výkonným úložným SAN systémom. Zároveň informačný systém využije aj existujúcu Komunikačno-technologickú infraštruktúru prevádzkovanú DataCentrom. Systém bude slúžiť približne 3 000 používateľom rozmiestneným po celom Slovensku.
Spoločnosť HP navrhne a zrealizuje aj kompletné riešenie bezpečnosti ISŠP a rozpočtového informačného systému. Projekt štátnej pokladnice SR je súčasťou reformy verejných financií, ktorá by mala Slovensku priniesť zvýšenú transparentnosť a efektívnosť riadenia verejných zdrojov. Realizácia štátnej pokladnice je jedným z kľúčových faktorov na vstup do Európskej únie. Celková cena projektu dodávky ISŠP predstavuje sumu 1,040 mld. Sk a projekt spoločnosť HP odovzdá v decembri 2003.
HP je celosvetový dodávateľ produktov, technológií, riešení a služieb pre jednotlivcov i podnikovú sféru. Ponuka spoločnosti obsahuje infraštruktúru informačných technológií, osobné počítače a prístupové zariadenia, globálne služby a zobrazovacie a tlačiarenské zariadenia. Dňa 3. mája 2002 spoločnosť HP ukončila svoju fúziu s Compaq Computer Corp.

20. máj 2022 11:53