StoryEditor

P. Rusko: Hyundai musíme podporiť, aj na dlh

25.11.2003, 23:00

Čo podľa vás rozhodlo o tom, že sa Slovensko dostalo do finále v súboji o investíciu Hyundai? Na tlačovej konferencii ste to podali ako dôkaz o dobrých ekonomických výsledkoch SR. No v slovenskej ponuke hrali najvýznamnejšiu úlohu a prednosť nízke mzdy a vysoká nezamestnanosť, čo o dobrej ekonomike nesvedčí.
- To sa nedá oddeliť. Ponuka je komplexná a zahŕňa makroekonomické prostredie a priaznivé trendy v ekonomike, no aj reálny stav v týchto veličinách, ktoré sa menia najpomalšie a najťažšie. Najdôležitejšie je, že sme dokázali predstaviteľov Hyundai presvedčiť o pozitívnom vývoji slovenskej ekonomiky a dokázali sme prezentovať naše výsledky a odhodlanie pokračovať v reformách. Rozhodlo, že sme boli schopní nielen vybrať a ponúknuť lokalitu, ktorá veľmi dobre zodpovedá zámerom juhokórejskej automobilky, ale ju aj na úrovni prezentovať. V minulosti sme často nevedeli predať, čo sme dokázali. V tomto prípade manažérsky prístup k potenciálnej investícii je jednoznačným úspechom aj schopnosti prezentovať, čo máme.

Na čo bude klásť naša ponuka vo finále dôraz?
- Teraz pôjde vo veľkej miere o otázky spojené s osobnými kontaktmi a so schopnosťou dopracovať ponuku precízne až do neuveriteľných detailov, na ktoré si Kórejčania veľmi, veľmi potrpia. Sú až úzkostlivo starostliví manažéri a vyžadujú presné vyjadrovanie. Keď sme im hovorili, že Žilina je schopná postaviť určitý počet bytov pre manažérov, tak sa vrátili, aby sa spýtali, či to môže byť aj o 5 bytov viac... Detaily si pamätajú a nemožno ich v nich zavádzať a klamať.

Nebolo by vhodné posilniť prezentáciu Slovenska priamo v Kórei?
- Myslím si, že v tomto období je najdôležitejšie udržiavať dobré vzťahy s tým okruhom ľudí, ktorí o tom rozhodujú. Nemajú radi nejakú zbytočnú popularitu, vrátane zdržanlivosti k informovaniu o ich pobytoch na Slovensku. Nepotrebujú rozširovať ľudí, ktorí by vedeli niečo o Slovensku, skôr treba prehlbovať vedomosti o Slovensku len u presne vytypovaných ľudí, ktorí budú rozhodovať.

V krátkom oznámení, ktoré ste dostali z predstavenstva Hyundai, sa trikrát spomínajú investičné stimuly. Aký vplyv môžu mať potom na citlivé rozhodovanie signály o tom, že ministerstvo financií sa nazdáva, že naša ekonomika je už stabilizovaná, stimuluje všetkých podnikateľov nízkymi daňami a nepotrebuje už stimulovať iba niektorých?
- Bolo by lepšie, keby prestali tárať. Treba sa pozrieť realite do očí: investori nepotrebujú nás, my potrebujeme ich. Veľkohubé reči si treba nechať do vnútra ministerstva, no navonok poškodzujú záujmy Slovenska.

No o stimuloch, ktoré v konečnom dôsledku pôjdu z prostriedkov daňových poplatníkov, rozhodne aj ministerstvo financií.
- Budeme však veľmi nekompromisní, aby sa realizáciou vlastných teoretických vízií a predstáv nepodarilo zastaviť alebo nemotivovať ekonomický vývoj na Slovensku.

Hyundai už podobnú investíciu rozbehol v USA, keď takisto uvažoval o jej umiestení v ČR. V Alabame pri podobnom projekte získal 253 miliónov dolárov, teda takmer deväť miliárd korún vo forme investičných stimulov. Môžeme si vôbec takúto podporu dovoliť?
- V kontexte prínosu očakávanej investície áno.

Na úkor čoho v štátnom rozpočte, kde sa na túto investíciu nepočíta ani s korunou?
- Aj keby sme si mali požičať. Veď 42-percentný dlh Slovenska pri vstupe do EÚ nie je žiadna tragédia, Belgicko malo pri vstupe 120-percentný. Je to jediná cesta, aby sme mohli prestať fňukať, že nám nestačí, čo máme. Máme radšej dotovať ceny a potom spadnúť do ekonomickej priepasti?

Podľa riaditeľa agentúry Czechinvest Martin Jahna, Česi museli odolať tlaku na prísľub nadštandardných investičných stimulov, ktoré by boli nad rámec českých zákonov a pravidiel EÚ, a navyše v objeme, keď by už táto investícia nebola pre ČR rentabilná. Ponúkame teda nejaké stimuly nad rámec pravidiel EÚ?
- Nie, ani keby sme chceli, nemôžeme porušovať pravidlá EÚ. Poskytujeme také, aké sú bežné v celej únii. Od začiatku nesľubujeme Hyundaiu ani daňové prázdniny. Čechov mrzí, že po hokeji sa nám aj v ekonomike podarilo v priamej konfrontácií vystúpiť z "českého tieňa" práve na ich úkor. Považujem takýto komentár za výraz sklamania niekoho, kto sa už vopred cítil víťazom.

Aké hlavné výhody Slovenska vidíte oproti Poľsku?
- Najmä rovnú daň, ak daňovú reformu v parlamente nezabrzdia tí, čo nevedia, čo činia, schopnosť vytvoriť veľmi dobrú spoluprácu samosprávy a štátu, veľmi dobrú ponuku žilinského regiónu, nízku cenu práce, ale najmä kvalitné makroekonomické prostredie, ktoré jasne smeruje k trvale udržateľnému hospodárskemu rastu, lebo výrazne znižuje deficit verejných financií, bežného účtu platobnej bilancie a zabezpečuje pomerne vyrovnanú mieru verejnej i súkromnej spotreby, čo je predpokladom budúceho rozvoja produkcie.

23. jún 2022 23:21