StoryEditor

Klubové štvrtky

03.04.2002, 00:00
Autor:
HNHN

Bratislava (hn)
Predseda Rady Klubu ekonómov EU prof. Ing. Ján Porvazník, CSc., pozýva všetkých členov a priaznivcov klubu na 255. klubový štvrtok, ktorý sa uskutoční 4. apríla 2002 o 17.00 hod. Na okrúhlom stole s témou Ženy v podnikaní sa zúčastnia Ing. Klára Dvorecká, generálna riaditeľka, Rempo, s. r. o., Bratislava, Klaudia Valušková, konateľka, Auto Valušek, s. r. o., člen holdingovej spoločnosti, Bratislava a Katarína Gachová, majiteľka, Módny salón Model Ka, Dolná Maríková.

22. máj 2022 00:28