StoryEditor

Stredoslovenská energetika po transformácii

07.01.2002, 23:00

Vznikom a. s. Stredoslovenská energetika od 1. januára sa skončila transformácia š. p. Stredoslovenské energetické závody v Žiline. Okrem distribučnej spoločnosti vznikli Martinská teplárenská, a. s., Zvolenská teplárenská, a. s., a Žilinská teplárenská, a. s. Účtovná hodnota majetku vkladaného do akciovej spoločnosti Stredoslovenská energetika predstavuje 3,5 mld. Sk a do teplární 2,6 mld. Sk. Pri predaji Stredoslovenskej energetiky si FNM SR ponechá 51 % akcií, zvyšných 49 % bude možné získať v medzinárodnom tendri. Minister hospodárstva Ľubomír Harach ešte pred časom povedal, že predaj akcií by mal byť ukončený koncom prvej polovice roka. Projekt podporil aj sociálny partner, Profesijné odborové združenie Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu energetiky (POZ ZO SOZE). Zákazníci dostávajú kompletné informácie aj v telefonickom zákazníckom centre v Žiline a inovovala sa aj webová stránka Stredoslovenskej energetiky. Spoločnosť sa na otvorenie trhu s elektrickou energiou systematicky pripravovala už od roku 2000. Má stáleho zástupcu v združení členských krajín voľného obchodu s elektrickou energiou EURO ELECTRIC v Bruseli. Je to aj obchodný dispečing, kde sa sledujú hodinové priebehy nákupu elektrickej energie a v priebehu týždňa sa vyhodnocujú. Stredoslovenská energetika je v komisii pre prípravu na voľný trh pri MH SR a má pripravený zoznam oprávnených zákazníkov.

19. máj 2022 18:35