StoryEditor

Zmeny cien zemného plynu pre odberateľov

26.12.2001, 23:00

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., zvyšuje od 1. 1. 2002 predajné ceny zemného plynu pre odberateľov (s výnimkou kategórie domácnosti) priemerne o 19,3 %. Zvýšenie zdôvodňuje komplikovanou situáciou v oblasti predajných cien zemného plynu v poslednom období a ich pretrvávajúcou deformáciou. Základnou nákladovou položkou pri procese obstarania, prepravy a distribúcie zemného plynu je nákupná cena, ktorej úroveň je ovplyvnená vývojom cien ropy a ropných produktov na medzinárodných burzách a kurzom Sk oproti USD. V dôsledku nízkej úrovne predajných cien (v súčasnosti je priemerná predajná cena pod úrovňou čistej nákupnej ceny zemného plynu) boli doteraz zo strany SPP dotovaní všetci odberatelia zemného plynu.
Na základe uznesenia vlády prechádza kompetencia za oblasť tvorby predajných cien zemného plynu pre skupinu odberateľov kategórie "výrobnej spotreby" (maloodberatelia, strední odberatelia a veľkoodberatelia) zo SPP, a. s., na MF SR, to znamená, že sa mení spôsob usmerňovania predajných cien zemného plynu z vecného usmerňovania na usmerňovanie formou určenia maximálnych cien. Nadväzne na uvedené vydalo MF SR Opatrenie č. R -- 5/2001, ktorým určuje platné predajné ceny zemného plynu pre skupinu odberateľov "výrobnej spotreby" v termíne od 1. 12. 2001, ako aj od 1. 1. 2002.
SPP, a. s., zároveň zavádza od 1. 1. 2002 členenie taríf podľa nových podmienok dodávok. Cieľom novej tarifnej sústavy je ponúknuť zákazníkom v cenovej oblasti podmienky porovnateľné so štandardom vo vyspelých krajinách západnej Európy. V rámci nových podmienok dodávok dochádza k rozčleneniu súčasných taríf na viacero taríf, pričom toto členenie rešpektuje základné charakteristiky zmluvných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom vrátane odlišných technologických postupov pri meraní a vyhodnocovaní spotrebovaného zemného plynu jednotlivými odberateľmi v zmysle príslušnej legislatívy SR pre oblasť energetiky. Rozšírenie počtu skupín odberateľov umožní väčšie cenové rozlíšenie odberateľov v závislosti od výšky ročného odberu (pri vyššom odbere plynu bude nižšia jednotková cena). (Viac na s. 5)

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
04. júl 2022 05:57