StoryEditor

Poisťovne čakajú na hlásenia nedoplatkov a preplatkov na odvodoch

29.09.2009, 13:40
Zamestnávatelia majú už len dva dni na to, aby si splnili jednu z mnohých povinností.

Tá im vyplýva z ročného zúčtovania odvodov na zdravotné poistenie. Oznámiť poisťovniam výšku preplatkov a nedoplatkov za seba i svojich zamestnancov za zúčtovacie obdobie roka 2008. Do 30. septembra očakáva všetkých päť zdravotných poisťovní od registrovaných platiteľov poistného stručný prehľad o výsledku ročného zúčtovania za svojich pracovníkov, na základe čoho bude očakávať a vymáhať platby.

Výsledok musí byť najmenej 3 eurá
Zamestnávatelia musia spočítať do konca septembra preplatky a nedoplatky zo všetkých vykonaných ročných zúčtovaní, ale aj z nahlásených súm od zamestnancov, ktorí si robili zúčtovanie sami, alebo tak urobili za nich iní zamestnávatelia. Podmienkou je, že každý jeden preplatok či nedoplatok, ktorý sa bude započítavať, musia sa rovnať alebo byť vyššie ako 3 eurá.

Tie sa zapisujú do predpísaného tlačiva "Oznámenie zamestnávatelia o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2008."  Nižšie sumy preplatkov a nedopplatkov, ktoré nespĺňajú 3-eurovú hranicu sa do oznámenia zapisujú ako nula.

Čo vpisovať do hlásenia
Do oznámenia poisťovni musia platitelia poistného – zamestnávatelia - uviesť preplatky a nedoplatky za rok 2008:

 • ktoré vznikli zamestnancom za ktorých ročné zúčtovanie robil zamestnávateľ
 • ktoré vznikli zamestnávateľovi za svojich zamestnancov, ktorým robil zúčtovanie
 • ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov, ktorí si robili zúčtovanie sami (do 31. 8. 2009 oznámili výšku preplatku alebo nedoplatku zamestnávateľa
 • ktoré hradí zamestnávateľ za zamestnancov, ktorým zúčtovanie robil iný zamestnávateľ (do 31. 8. 2009 oznámili výšku preplatku alebo nedoplatku zamestnávateľa).

V prvej časti oznámenia uvádza zamestnávateľ o sebe základné identifikačné údaje. Najdôležitejšia je ale druhá časť oznámenia, kde sa vyčísli výsledok ročného zúčtovania. Zamestnávateľ tu uvedie počet zamestnancov a súčet preplatkov a nedoplatkov za zamestnancov, ktorých uviedol v prílohe oznámenia (položka 22). Po sčítaní stĺpca nedoplatkov a preplatkov zamestnávateľa uvedie aj druhý súčtový údaj - súčet preplatkov a nedoplatkov zamestnávateľa za všetkých zamestnancov (položka 23).  Výsledná suma nedoplatkov a preplatkov tak za zamestnancov i zamestnávateľa vznikne súčtom predchádzajúcich údajov (položka 22 + položka 23). Ak preplatok alebo nedoplatok nižší ako 3 eurá, zamestnávateľ uvedie nulu.

Príloha plná zamestnancov
Ak zamestnávateľ očakáva od poisťovne vrátenie preplatku, vyplní aj stručnú žiadosť o vrátenie preplatku poistného s uvedením bankového účtu, ktorá je súčasťou tlačiva (III. oddiel). K nemu patrí aj príloha, kde zamestnávateľ musí uviesť zoznam zamestnancov, za ktorých vypracoval ročné zúčtovanie, ale ich nedoplatok či preplatok bol nižší ako 3 eurá a bol upravený na nulu.

V zozname sa ocitnú aj zamestnanci, ktorí si robili zúčtovanie sami, alebo tak za nich urobili iní zamestnávatelia, pričom výška ich preplatku či nedoplatku bola najmenej 3 eurá. O tejto skutočnosti ale musel byť posledný zamestnávateľ informovaný najneskôr do konca augusta.Ak to do konca letných prázdnin nestihli, posledný zamestnávateľ údaje o takýchto zamestnancoch do prílohy nezapisuje.

Ak pri vypĺňaní tlačiva zistí zamestnávateľ, že skutočné údaje o výške preplatku alebo nedoplatku nesúhlasia  s podaním ročným zúčtovaním, má právo na opravu. Do konca septembra môže podať ešte opravné oznámenie, ale po tejto lehote už len dodatočné oznámenie.

Aké sumy uviesť
Výšku nedoplatku alebo preplatku vypisuje zamestnávateľ do oznámenia poisťovniam z podaného tlačiva ročného zúčtovania za zúčtovacie obdobie roka 2008, ak je výsledok najmenej 3 eurá. Nižší výsledok sa upravuje na nulu.

Za zamestnanca:

 • položka č. 70 z tlačiva typu A
 • položka č. S34 z tlačiva typu S
 • položka č. X45 z tlačiva typu X

Za zamestnávateľa:

 • položka  č. 71 z tlačiva typu A
 • položka č. A27 z tlačiva typu S, priloha SA
 • položka č. A69 z tlačiva typu X, príloha XA

 Zúčtovanie robil iný zamestnávateľ alebo sám zamestnanec:

 • údaje z III. oddielu oznámenia (3 € a viac)


Nedoplatky potom musia zamestnávatelia uhradiť najneskôr do konca októbra. V rovnakom termíne sú zase poisťovne povinné zaplatiť na účet zamestnávateľa preplatky. Vo vzťahu k zamestnancovi by mali zamestnávatelia nedoplatky a preplatky zohľadniť najneskôr v novembri pri zúčtovaní mzdy za október 2009.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
01. február 2023 23:02