StoryEditor

Ruský dlh do roku 2007 alebo 2021

27.08.2002, 00:00
Autor:
TASRTASR

Dlh Ruska voči SR, ktorý by na začiatku budúceho roka mohol dosiahnuť 450 až 460 miliónov USD, sa bude deblokovať dodávkami tovarov do roku 2007 alebo až do roku 2021. "V súčasnosti existujú tieto dve alternatívy," konštatoval Milan Morávek z odboru správy a vymáhania zahraničných pohľadávok štátu Ministerstva financií (MF) SR. Podľa neho bude realizácia jednej z možností výsledkom rokovaní s ruskou stranou. Na základe vládou odsúhlasenej zmeny spôsobu deblokácií ruského dlhu by sa mala pohľadávka SR voči Rusku znížiť v najbližších týždňoch o 460 miliónov USD pri priemernom výnose pre SR 32 až 33 %. Dlh Ruska (na konci minulého roka 1,112 miliardy USD) by sa mal v tomto roku znížiť aj o ďalšie hotovostné deblokácie v sume 230 miliónov USD pri priemernej výnosnosti asi 38,2 % a dodávky tovarov v hodnote 137 miliónov USD (výnosnosť spravidla 60 až 80 %). Keďže dlh vzrastie o úroky a tovarové deblokácie považuje MF SR v tomto roku za neisté, dlh Ruska odhaduje MF na začiatku roku 2003 na spomínaných 450 až 460 miliónov USD.
Základná stratégia pre ďalšie deblokovanie ruského dlhu bude spečatená v stredu v Bratislave podpisom Protokolu zmien Dohody medzi vládou SR a vládou RF o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a RF voči SR z 24. júna 1994. Pre realizáciu hotovostných deblokácií 460 miliónov USD bude následne podpísaná zmluva o vedení zvláštneho účtu medzi ČSOB, českou FID Group a MF SR. Ďalším krokom bude vystavenie Certifikátu odstúpenia pohľadávok medzi vládou SR a Vnešekonombankou Moskva. Technické náležitosti prípravy transakcie by mali byť zavŕšené uzavretím Mandátnej zmluvy medzi MF SR a FID Group v prospech ruskej Vnešekonombanky.

21. máj 2022 11:19