StoryEditor

Elektrárne rozdeľovali zisk

01.07.2003, 00:00

Včerajšie valné zhromaždenie Slovenských elektrární rozhodlo o rozdelení zisku vo výške takmer 235 miliónov korún. Celkom 58 percent zo zisku pôjde do rezervného fondu. Z toho povinný prídel predstavuje desať percent z celého zisku, zvyšok je nad jeho rámec, informovala hovorkyňa elektrární Jana Kaplanová. Na dividendách sa rozdelí 30 percent zisku, čo predstavuje pre jediného akcionára -- Fond národného majetku, inkaso 70 miliónov korún. Do sociálneho fondu a na podiely sa vyplatí po päť percent zisku a na výplatu tantiém pre orgány spoločnosti pôjdu dve percentá. Valné zhromaždenie zvolilo za podpredsedu predstavenstva Ladislava Szemeta, v spoločnosti má na starosti investičnú výstavbu. Rozhodlo sa aj o odpredaji dcérskej spoločnosti Energosun, ktorá prevádzkuje rekreačné zariadenie vo Veľkých Kapušanoch.

19. máj 2022 05:37