StoryEditor

Slovenská sporiteľna skončila so ziskom takmer dvesto miliónov

28.02.2014, 10:36
Autor:
tasr, stltasr, stl

Slovenská sporiteľňa dosiahla za celý minulý rok čistý zisk vo výške 184,9 milióna eur. Oproti roku 2012 zisk banky klesol o 1,9 %.

"Už štvrtý rok po sebe sme dosiahli výborné ekonomické výsledky a potvrdili sme vedúcu pozíciu na trhu. V silnom konkurenčnom prostredí sme sa sústredili na rast obchodov, maximálnu efektívnosť a dôsledné riadenie nákladov, čo sa nám aj podarilo," skonštatoval v správe pre médiá predseda predstavenstva a generálny riaditeľ banky Jozef Síkela.

Mierny pokles čistého zisku podľa banky ovplyvnilo najmä pretrvávajúce prostredie nízkych úrokových sadzieb a vyššia odvodová povinnosť v minulom roku. Slovenská sporiteľňa celkovo odviedla za vlaňajšok bankovú daň vo výške 41,2 milióna eur, čo je oproti roku 2012 o 9,7 milióna eur viac. V roku 2012 pritom banka odviedla ešte príspevok do Fondu ochrany vkladov v sume 6,7 milióna eur. "Vo väčšine kľúčových parametrov, či už ide o oblasť kapitálu, likvidity, efektívnosti či rizikových nákladov si dlhodobo udržiavame vynikajúce výsledky, čo nám umožňuje aj naďalej zdravo rásť a poskytovať klientom kvalitné služby za primerané ceny. V tomto trende chceme pokračovať," zhodnotil podpredseda predstavenstva banky Štefan Máj.

Finančný dom v minulom roku zaznamenal aj rast objemu úverov klientom. Oproti roku 2012 banka poskytla viac úverov o 5,9 % a objem dosiahol 7,5 miliardy eur. Z tohto objemu tvoria úvery poskytnuté obyvateľstvu vo výške päť miliárd eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenali nárast o 6,1 %. Medziročne v roku 2013 vzrástli i úvery na bývanie, a to o 9 %.

Čistý úrokový výnos banky vlani mierne vzrástol o 0,2 % zo 447,5 milióna eur na 448,5 milióna eur, a to aj napriek dlhodobo nízkym trhovým medzibankovým úrokovým sadzbám, a taktiež silnejúcemu konkurenčnému tlaku na marže najmä v oblasti úverov. "K rastu čistých úrokových výnosov opäť významne prispeli najmä pokračujúci rast úverov a finančných prostriedkov na bežných účtoch klientov," uviedla banka.

Záväzky Slovenskej sporiteľne voči klientom v minulom roku vzrástli o 8,1 % z 8,4 miliardy eur na 9 miliárd eur. Vklady obyvateľstva vzrástli v roku 2013 na úroveň 6,9 miliardy eur. Pomer úverov ku vkladom klesol na 82,6 % z 84,3 % v predošlom roku, čo znamená, že pozícia v oblasti likvidity banky je stabilná.

Rizikové náklady banky sa medziročne znížili o 9,4 % z 54,5 milióna eur na 49,4 milióna eur. Podiel zlyhaných úverov klesol zo 6,3 % na konci roka 2012 na 5,5 % ku koncu roka 2013.

22. máj 2022 03:11