StoryEditor

Doprivatizácia štátnych podielov

14.11.2002, 23:00

Ministerstvo hospodárstva SR už vypracovalo návrh legislatívnych zmien zákona o veľkej privatizácii, ktoré by zmenili jeho časť, ktorá blokuje doprivatizáciu v strategických podnikoch, vyššieho podielu ako 49 %. Uviedol to včera na tlačovej konferencii štátny tajomník MH László Pomothy. Po schválení zmien by sa mohli doprivatizovať štátne podiely v SPP, v troch rozvodných energetických podnikoch a v Transpetrole. Minister hospodárstva Robert Nemcsics priznal, že o tom ešte neprebehli koaličné rokovania, no koalícia už naznačila politickú vôľu tento zákon zmeniť, keďže si vytýčila reformy, ktoré sa bez príjmov z privatizácie nedajú realizovať. Pripúšťa však potrebu analýzy, či je lepší jednorazový príjem z privatizácie alebo dlhodobý príjem z akcií a na uskutočnenie potrebných reforiem použiť pôžičku.
V prípade začatej privatizácie 49-percentného podielu v SE, v ktorej už uchádzači podali nezáväzné ponuky, vymenuje nadrezortnú komisiu, ktorá určí ďalší postup tendra na predaj minoritného balíka. Ako uviedol poradca ministra hospodárstva pre privatizáciu Henrich Herceg, keďže zákon o veľkej privatizácii v súčasnosti dovoľuje predať v strategických podnikoch maximálne 49 % akcií, veľkosť predávaného balíka v SE sa zatiaľ meniť nebude. Zámerom MH SR je, aby v privatizácii ešte viac uplatnili pravidlá transparentnosti a hospodárskej súťaže a aby sa presadzovali záujmy štátu. Kompetencie FNM SR nepovažuje za potrebné posilňovať alebo meniť.

23. jún 2022 16:39